دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افرادآقای دکتر علی محمد اصغری
رئیس دانشکده پزشکی

خانم رقیه پور محمد
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی نشاسته ریز
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
دانشکده پزشکی
خانم رویا طهرانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
آقای علیرضا شریفی اعلم
رئیس امور اداری
دانشکده پزشکی
آقای مجید عباسی
مسئول کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم اکرم جعفرپور
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای علی آزادی
مسئول نقلیه
دانشکده پزشکی
خانم نرگس شکوری
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم زهرا گلین مرادیان
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
آقای فرج الله صدیقی کلرمی
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم معصومه فرج زاده
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رهبری گنجه
کارشناس امور بیمارستان ها
دانشکده پزشکی
خانم لیلا یحیوی طسوج
بایگان کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای محمدرضا کشوری تجری
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای ظهراب ظفری شجاع
تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای محمدمهدی آقا مهدی
کارشناس تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای رضا اسکندری نژاد
مسئول دبیرخانه
دانشکده پزشکی
آقای صالح احدی نخود آباد
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه مسعودی
ماشن نویس
دانشکده پزشکی
آقای اکبر عشقی رشکوئیه
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای منصور فتحی پشتیری
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای اقبال صفایی
مسئول انبار
دانشکده پزشکی
خانم مهندس مرضیه نصراللهی
کارشناس رایانه -راهبر سیستم چارگون
دانشکده پزشکی
خانم مهندس زهرا عظیمی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
خانم مهندس هدی عالی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
آقای حمید کیهان فر
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای شکور خسروی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین میرزایی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین بزرگ زاده
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم عفت حیدری
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم لیلا استاد ابراهیم
سرپرست امو مالی
دانشکده پزشکی
خانم آزاده شفایی راد
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم صفیه طاهری فشی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
آقای منوچهر گودرزی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه عباسی
بایگان امور مالی
دانشکده پزشکی
آقای تقی پریشان
حسابدار
دانشکده پزشکی
آقای میثم برناس
مسئول اموال
دانشکده پزشکی

آقای دکتر امیر ضیایی
معاون آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
AmouzeshGP-MCiums.ac.ir
آقای علی اشرف خضری
مسئول دفتر سمعی بصری
دانشکده پزشکی
خانم الهام امیری تبار
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم نازیلا آفندیده
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم ام البنین رحمانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم فهیمه زندی حاجی آبادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم افسانه شاپوری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم راحله شیرخانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم عصمت حیدری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم گلناز عظیمی
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری نسب
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم سکینه میرزایی
ماشین نویس
دانشکده پزشکی
خانم منصوره فرهنگ
مسئول امتحانات
دانشکده پزشکی
خانم سیما هریوندی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم لادن هومند
کارشناس مسئول آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم رضوانیه یداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
آقای دکتر عباس غلامی
قائم مقام معاونت آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
آقای مهدی حدادی
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی

خانم دکتر ناهید رحیم زاده
معاون امور هیئت علمی
دانشکده پزشکی
Faculty-MCiums.ac.ir
خانم مینا جلیلوند
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم مریم موسوی
کارشناس ارتقاء _ کارشناس ترفیع پایه
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی

خانم دکتر سمیده خوئی
معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی
PostGraduate-MCiums.ac.ir
خانم لیلا فشی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم فیروزه میرزایی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری فشی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه ایزدفر
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم دکتر معصومه توکلی یرکی
مسئول ارزشیابی معاونت علوم پایه وتحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمودرضا آل بویه
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی
دانشکده پزشکی
Dsse-MCiums.ac.ir
خانم رقیه زارع حقیقی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم سکینه حسین پور
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم صغری تیمسار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم صدیقه شاملی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای جلال تارویردی
بایگان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه صمدی
کارشناس امور دستیاری
دانشکده پزشکی
آقای هادی محققیان یعقوبی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم پری گرامی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای امیر قره محمدی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم دکتر شبنم نوحه سرا
مسئول واحد ارزشیابی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه چهره
کارشناس واحد ارزشیابی و اعتبار سنجی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه کریمی
کارشناس(نیروی طرحی)
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی بیداری
معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشکده پزشکی
EDO-MCiums.ac.ir
خانم صغری آتشبهار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مریم کرمی
کارشناس مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی
آقای حامد ناصریان
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای دکتر مانی مفیدی
مسئول مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهرداد افتخار
معاون امور پژوهشی
دانشکده پزشکی
Research-MCiums.ac.ir
خانم لیلا ایرانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم کبری صادقی
رئیس کتابخانه
دانشکده پزشکی
آقای معین عادل
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم سحر آقائی
کارشناس کمیته اخلاق
دانشکده پزشکی
خانم فرزانه دینی
کارشناس کتابخانه
دانشکده پزشکی
خانم مریم بنی اسد
کتابدار
کتابخانه دانشکده پزشکی
خانم ناهید مرادی امراله
نیروی طرحی
کتابخانه دانشگده پزشکی

آقای دکتر یاسر لبافی نژاد
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی
VCS-MCiums.ac.ir
آقای ناصر زلقی
کمک کارشناس امور دانشجویی
دانشکده پزشکی
آقای عباس پیر حاجاتی مهابادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مرجان مهدی خرم دره
مسئول روابط عمومی
دانشکده پزشکی
آقای حمید حاج زینعلی
کارشناس
دانشکده پزشکی

خانم دکتر مینا فروزنده
مدیر گروه

آقای دکتر کامران آقاخانی


آقای دکتر مرتضی اشرفی


آقای دکتر بهنام ثبوتی


آقای دکتر مجیدرضا خلج زاده


آقای دکتر علی اکبر جعفریان


آقای دکتر محمدرضا رجب نژاد


آقای دکتر رسول فراست کیش


خانم دکتر منیژه متولیان


آقای دکتر فربد عبادی فرد آذرآقای دکتر منصور ابوالقاسمیان


آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد


آقای دکتر علیرضا پهلوان صباغ


آقای دکتر کریم پیسوده


آقای دکتر علی ترکمان


آقای دکتر محمود جبل عاملی


آقای دکتر داود جعغری کردلر
مدیر گروه

آقای دکتر خدامراد جمشیدی


آقای دکتر سام حاجی علیلو سامی


آقای دکتر محمد رازی


آقای دکتر ابراهیم زنوزی


آقای دکتر امیر سبحانی عراقی


آقای دکتر هومن شریعت زاده


آقای دکتر ابراهیم عامری مهابادی


آقای دکتر مهدی عباس زاده


آقای دکتر علیرضا غزنوی


آقای دکتر حسین فراهینی


آقای دکتر کاوه قرنی زاده


آقای دکتر مرتضی کلهر


آقای دکتر مهدی مقتدائی


آقای دکتر نوید نبی زاده


آقای دکتر فرید نجد مظهر


آقای دکتر مرتضی نخعی امرودی


آقای دکتر فرشاد نیکویی


آقای دکتر بیژن ولی الهی


آقای دکتر حمیدرضا یزدی


آقای دکتر علی یگانهآقای دکتر مسعود اعتمادیان


خانم دکتر مریم امامی


آقای دکتر کمال حسینی شکرآبی


آقای دکتر محمدعلی زرگرشوشتری


آقای دکتر محمد جواد سلیمانی آشتیانی


آقای دکتر هرمز سلیمی


آقای دکتر پژمان شادپور


آقای دکتر حسین شاهرخ
مدیر گروه

آقای دکتر محمدعلی قائد


آقای دکتر رضا کفاش نیری


آقای دکتر کوشا کمالی


آقای دکتر اشد مرادی


خانم دکتر رباب مقصودی


آقای دکتر کاوه مهر آورانخانم دکتر مریم ابوالحسنی


خانم دکتر پگاه بابا حیدریان


خانم دکتر بهناز بوذری


خانم دکتر مهشید پناهی شمس آباد


خانم دکتر ماندانا رحیمی


آقای دکتر ناصر رخشانی


خانم دکتر مهتاب رهبر


آقای دکتر علی زارع میرزائی


خانم دکتر نسرین شایانفر


خانم دکتر تینا شوشتری زاده


خانم دکتر معصومه شیروی خوزانی


خانم دکتر مژگان عسگری
مدیر گروه

خانم دکتر مریم کدیور


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر میترا مهرآزماآقای دکتر حمیدرضا احمد خانیها


آقای دکتر مسعود احمدزاداصل


آقای دکتر مهرداد افتخاراردبیلی


خانم دکتر شیوا ثریا


آقای دکتر امیرحسین جلالی ندوشن


آقای دکتر احمد حاجبی


خانم دکتر میترا حکیم شوشتری


خانم دکتر مریم رسولیان


آقای دکتر محمدرضا شالبافان


آقای دکتر بهنام شریعتی


آقای دکتر وحید شریعت


آقای دکتر امیر شعبانی


خانم دکتر الهام شیرازی


آقای دکتر منصور صالحی


خانم دکتر راضیه صالحیان


آقای دکتر روح الله صدیق


آقای دکتر کاوه علوی


آقای دکتر محمد قدیری وصفی


آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی
مدیر گروه

خانم دکتر عاطفه قنبری جلفا


خانم دکتر فاطمه کاشانی نسب


آقای دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی


خانم دکتر لیلا کمال زاده


خانم دکتر لیلا کمال زاده


خانم دکتر هما محمد صادقی


آقای دکتر مهدی نصراصفهانی


خانم دکتر شبنم نوحه سرا


خانم دکتر فاطمه هادیخانم دکتر شعله بیگدلی


خانم دکتر زهره سهرابی


آقای دکتر شهنام صدیق معروفی


آقای دکتر کامران سلطانی عربشاهی
مدیر گروه


آقای دکتر لامع اخلاقی
مدیر گروه

آقای دکتر رامتین حدیقی


خانم دکتر الهام رزمجو


خانم دکتر راحله رفیعی سفید دشتی


خانم دکتر مریم رودباری


خانم دکتر فاطمه طبا طبائی مهریزی


خانم دکتر شیرین فره یار


خانم دکتر مهربان فلاحتی


آقای دکتر احمدرضا معمارآقای دکتر مهدی شکرآبی
مدیر گروه

خانم دکتر الهه صفری


آقای دکتر محمدعلی عصاره زادگان


آقای دکتر رضا فلک


خانم دکتر نازنین مجتبوی


آقای دکتر علی اکبر دل بندی


خانم دکتر سمانه خرمی


آقای دکتر میرهادی جزایری


آقای دکتر نادر تاجیکآقای دکتر سید مرتضی کروجی


خانم دکتر فرشته مهرآئین قمیخانم دکتر معصومه روحانی نسب


خانم دکتر افسانه صادق زاده بازرگان


خانم دکتر نجم السادات عاطفی


آقای دکتر محمدرضا قاسمی


خانم دکتر آزاده گودرزی


خانم دکتر گلناز مهران


خانم دکتر الهام بهرنگی
مدیر گروه


آقای دکتر محسن بهمنی کشکولی


آقای دکتر محمدمهدی پرورش ریزی
مدیر گروه

آقای دکتر مصطفی سلطان سنجری


آقای دکتر احد صداقت


خانم دکتر روشنک علی اکبری نواحی


خانم دکتر لیلا غیاثیان


آقای دکتر علیرضا فروتن جزی


آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی


آقای دکتر مهدی مدرس زاده اصفهانی فرد


خانم دکتر آرزو میرآفتابی


آقای دکتر مسعود ناصری پور


آقای دکتر نوید نیلفروشان


آقای دکتر مسیح هاشمی خوراسگانی


آقای دکتر کاوه ابری اقدم


آقای دکتر رضا اسدی


آقای دکتر پاشا انوری


آقای دکتر غلامحسین آقائی


آقای دکتر حسین آقائی


خانم دکتر نفیسه انصاری نژاد


خانم دکتر یاسمن هادی


آقای دکتر حمیدرضا حسنیآقای دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی


آقای دکتر محمود ارشد


آقای دکتر حسین اژدرکش


خانم دکتر سیمین الماسی


خانم دکتر آیدا ایران پور


خانم دکتر شیرین ایزدی


آقای دکتر شهرام آگاه


خانم دکتر عاطفه آموزگار


آقای دکتر علی با سی


خانم دکتر هدیه باقر زادگان


آقای دکتر امیرحسین بقراطیان


آقای دکتر سیدهادی پورمقیم


خانم دکتر فاطمه تاجیک رستمی


آقای دکتر مصدق جباری


آقای دکتر آریا جنا بی


آقای دکتر علی جوادزاده


آقای دکتر سید علی جوادموسوی


آقای دکتر مرتضی حسن زاده


آقای دکتر انوشه حقیقی


آقای دکتر غلامرضا حمصی


آقای دکتر سیامک خا لقی


خانم دکتر نیلوفر خدا بنده لو


آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه
مدیر گروه

آقای دکتر محمدرضا خونساری


خانم دکتر فرحناز دادرس


خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه


خانم دکتر عاطفه رئوفی


خانم دکتر شهرزاد رحمنی


آقای دکتر نادر رضائی


آقای دکتر سید محسن رضوی


آقای دکتر فرهاد زمانی


خانم دکتر طاهره زروک آهی محله


خانم دکتر شکوفه ساوج


خانم دکتر فروغ سبزه قبا ئی


آقای دکتر محمد سبزی کاریان


آقای دکتر سید جمال الدین سجادی جزی


خانم دکتر فرشته سدادی


آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی


آقای دکتر هوشنگ سند گل


آقای دکتر هادی شهراد بجستانی


آقای دکتر علی شهریاری احمدی


خانم دکتر فاطمه شیرانی


آقای دکتر سید حسین صمدانی فرد


آقای دکتر امیر ضیا ئی


خانم دکتر میترا ظریف کار


آقای دکتر محسن عربی


خانم دکتر شهرزاد عصاره


آقای دکتر یوسف عطائی پور


آقای دکتر عباس غلامی


آقای دکتر هاشم فخریاسری


آقای دکتر فرشید فرداد


آقای دکتر امیرحسین فرجی نعلچیگر


آقای دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی


آقای دکتر وحید کاوه


خانم دکتر ناهید کیان مهر


آقای دکتر سیاوش کورانی فر


خانم دکتر مرجان مخترع


آقای دکتر واهان مرادیانس


خانم دکتر بهاره مرغوب


آقای دکتر محسن مسعودی


خانم دکتر زهره مقسومی


خانم دکتر طاهره ملکوتیان


آقای دکتر روزبه نقشین


آقای دکتر مهدی نیکخواه


خانم دکتر روشنک هاشمی نسب زواره


آقای دکتر علیرضا هجرتی


خانم دکتر نسیم ولی زادهآقای دکتر رامین اسکندری


خانم دکتر سمیه امامی


آقای دکتر عبدالله امیرفرهنگی انباردان


خانم دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی


خانم دکتر شکوفه حاج صادقی


آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل


آقای دکتر حسن ریاحی نبی


آقای دکتر سید هاشم سزاوارسیدی جندقی
مدیر گروه

خانم دکتر آزاده طاهونی


آقای دکتر آرمان فا تحی


آقای دکتر بهزاد فراهانیآقای دکتر سیدحسن اعتمادی


خانم دکتر آزاده امامی


آقای دکتر سیدرضا انتظاری


آقای دکتر فرناد ایمانی
مدیر گروه

آقای دکتر محمدرضا آل بویه


آقای دکتر علیرضا پورنجفیان


خانم دکتر زهرا تقی پورانوری


آقای دکتر علی اکبر جعفریان


خانم دکتر سودابه جلالی مطلق


آقای دکتر ولی الله حسنی


آقای دکتر علی خطیبی


آقای دکتر علیرضا خلدبرین


آقای دکتر پویا درخشان


خانم دکتر پوپک رحیم زاده باجگیران


خانم دکتر فرانک رختابناک


آقای دکتر بهروز زمان


آقای دکتر سیدعلیرضا سیدصیام دوست


آقای دکتر رضا صالحی


خانم دکتر سالومه صحت کاشانی


آقای دکتر رضا صفائیان


آقای دکتر مهزاد علیمیان


آقای دکتر رضا فرهمند راد


آقای دکتر احسان فرازی


آقای دکتر سیدحمیدرضا فیض


آقای دکتر محدرضا قدرتی


آقای دکتر مسعود قربانلو


آقای دکتر مسعود محسنی


آقای دکتر محمد رضا محقق دولت آبادی


آقای دکتر امید مرادی مقدم


آقای دکتر مهرداد مصباح کیائی


آقای دکتر غلامرضا موثقی


آقای دکتر صمد نوری زاد


خانم دکتر نسیم نیکوبخت


آقای دکتر محمد نیاکان لاهیجی


آقای دکتر کریم همتیخانم دکتر الهام بحرینی


خانم دکتر معصومه توکلی یرکی


آقای دکتر مریم جزایری


آقای دکتر محمد شعبانی


آقای دکتر غلامرضا طاهری پاک


خانم دکتر سودابه فلاح


آقای دکتر محمد نجفی
مدیر گروه

خانم دکتر میترا نوربخشآقای دکتر امید پورنیک


خانم دکتر فرنوش داودی


خانم دکتر زهرا رام پیشه


خانم دکتر مژده رمضانی


آقای دکتر حسن شجاعی باغینی


آقای دکتر سیدآرش طهرانی بنی هاشمی


آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده اصفهانی


آقای دکتر مازیار مرادی لاکه


خانم دکتر مرضیه مولوی نجومی
مدیر گروه

خانم دکتر شهاندخت نجم آبادیآقای دکتر عباس آقابیکلوئی


آقای دکتر کامران آقاخانی
مدیر گروه

آقای دکتر سیامک سلطانی


خانم دکتر مریم عامری مهابادی


خانم دکتر معصومه غیاثوند


خانم دکتر فروزان فارس


خانم دکتر آزاده معماریانآقای دکتر محمدتقی ابوسعیدی


خانم دکتر لیلا حسن زاده


خانم دکتر سپیده حکمت


خانم دکتر ثریا عبدالهی


آقای دکتر منصور موحد


خانم دکتر راحله هدایتیآقای دکتر کامران اسعدی


آقای دکتر حسین اکبری احمدآبادی


آقای دکتر سیدابوالحسن امامی
مدیر گروه

آقای دکتر محمدرضا آخوندی نسب میبدی


آقای دکتر فرهاد حافظی


آقای دکتر محسن حسن زاده


آقای دکتر مصطفی ده مرده ئی


آقای دکتر یوسف شفائی خا نقاه


آقای دکتر محدجواد فاطمی دخت چاروک


آقای دکتر سیامک فرخ فرقانی


آقای دکتر طیب قدیمی


آقای دکتر عباس کاظمی آشتیانی


خانم دکتر شراره کرام الدین


آقای دکتر حمید کریمی اصطهباناتی


آقای دکتر نوراحمد لطیفی


آقای دکتر غلامرضا موسوی مجد


آقای دکتر رضا وقردوست


خانم دکتر رخساره یکه یزدان دوستآقای دکتر فولاد اقبالی


آقای دکتر محمداسماعیل اکبری


آقای دکتر مسعود بقائی وجی


آقای دکتر عبدالرضا پازوکی


خانم دکتر فریبا جها نگیری


آقای دکتر مصطفی حسینی
مدیر گروه

آقای پروفسور مسعود حقیقی کیان


آقای دکتر محسن خالقیان


آقای دکتر مرتضی خوانین زاده


آقای دکتر مجید رضائی طاویرانی


آقای دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی


آقای دکتر سیدحمید صالحی


آقای دکتر سعید صفری


آقای دکتر مهدی عالم رجبی


آقای دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور


آقای دکتر غلامرضا کلانترمعتمدی


خانم دکتر بهار محجوبی


آقای دکتر سیاوش منشی زاده


آقای دکتر سیدحمزه موسوی


خانم دکتر مهنوش مومنی


خانم دکتر رضوان میرزائی


آقای دکتر شهرام ناظرانی هوشمند


آقای دکتر حسین نجد سپاس


آقای دکتر سیدجواد نصیری


خانم دکتر ناهید نفیسی


آقای دکتر علیرضا نگهی


آقای دکتر جلال واحدیان اردکانی


آقای دکتر محمد وزیریآقای دکتر مازیار آذر
مدیر گروه

آقای دکتر علی بابا شاهی آشتیانی


آقای دکتر منصور پرورش ریزی


آقای دکتر حسین جعفری مرندی


آقای دکتر امین جهانبخشی


آقای دکتر حامد خردمند


آقای دکتر سید خداکرم رستگار


آقای دکتر سید محمود رمک هاشمی


آقای دکتر علیرضا طبیب خوئی


آقای دکتر آرش فتاحی


آقای دکتر نادرافشار فریدونیان


آقای دکتر محمد قربانی


آقای دکتر حسین قلعه نوی


آقای دکتر فرید کاظمی گزیک


آقای دکتر نوید گلچین


آقای دکتر رضا ملا حسینی


آقای دکتر مهدی نیکوبخت


آقای دکتر سیدعلی احمدیخانم دکتر فهیمه حاجی آخوندی


آقای دکتر سیدامیرحسن حبیبی


آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی


آقای دکتر محمد روحانی


آقای دکتر بابک زمانی


آقای دکتر فرزاد سینا


آقای دکتر غلامعلی شهیدی


آقای دکتر منصور شیخ الاسلام


خانم دکتر نفیسه محبی


آقای دکتر محمدرضا معتمد


آقای دکتر مهدی مقدسی


آقای دکتر مسعود مهرپور


خانم دکتر زهرا میرزا عسگریخانم دکتر آزاده اشراقی


خانم دکتر مریم فراستی نسب


خانم دکتر پرستو میرزا بیگی


خانم دکتر سمیه نصیری پورآقای دکتر رامین ابراهیمی


آقای دکتر علیرضا الماسی نوکیانی


خانم دکتر غزاله امجد


آقای دکتر محمدرضا بابائی


آقای دکتر سیدمرتضی باقری


آقای دکتر محسن دارابی


خانم دکتر الهام زارعی


آقای دکتر سیدرضا سعادت مصطفوی


آقای دکتر کاوه صمیمی


آقای دکتر علیرضا عزیزآهاری


آقای دکتر مهیار غفوری
مدیر گروه

آقای دکتر ایمان محسنی


آقای دکتر محمد مولوی


خانم دکتر لادن یونسی اصل


خانم دکتر الهام زارعیخانم دکتر مائده برهمن


خانم دکتر ثریا سلمانیان


آقای دکتر مستانه صانعی


آقای دکتر امیر محمد عارف پور


آقای دکتر پدرام فدوی


آقای دکتر علیرضا نیکوفر
مدیر گروه


خانم دکتر شهناز احمدی


خانم دکتر مهناز اشرفی


خانم دکتر نوشین اشراقی


خانم دکتر آزاده اکبری سنه


خانم دکتر فریبا الماسی نوکیانی


خانم دکتر سهیلا امینی مقدم


آقای دکتر محمدحسین بدخش


خانم دکتر شایسته پراشی


خانم دکتر مژگان جاودانی مسرورتنها


خانم دکتر فروغ جوان منش


خانم دکتر مریم چمنی


خانم دکتر لادن حقیقی


خانم دکتر سپیده خداوردی


خانم دکتر فریده دادخواه


خانم دکتر زهرا رئوفی


خانم دکتر مریم رحیمی


خانم دکتر ماندانا رشیدی میبدی


خانم دکتر فتانه زنوزی


خانم دکتر فاطمه شریف زاده محلاتی


خانم دکتر منصوره شعبانی زنجانی


خانم دکتر کبری طاهرمنش


خانم دکتر افسانه قاسمی


خانم دکتر مریم کاشانیان
مدیر گروه

آقای دکتر ماشالله کاظمی زاده


خانم دکتر مریم کرمعلی


خانم دکتر فریده کی پور


خانم دکتر مژگان مختاری


خانم دکتر ربابه محمد بیگی


خانم دکتر زهرا مهدی زاده


آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی


خانم دکتر اشرف السادات موسوی نجف آبادی


خانم دکتر شهلا میرگلوی بیات


آقای دکتر نبی الله نصیری


خانم دکتر سمیه نوعی تیمورداش


خانم دکتر سیده شهرزاد هاشمی دیزجی


خانم دکتر منصوره وحدتخانم دکتر منصوره آکوچکیان


آقای دکتر شهرام تیموریان


آقای دکتر علی ذکری


آقای دکتر سید محمد سید حسنی


خانم دکتر آزاده شجاعی


آقای دکتر سعید طالبی
مدیر گروه

خانم دکتر مریم عبیری


خانم دکتر فریده قاضی


خانم دکتر مرضیه موج بافانآقای دکتر حسن امیری


آقای دکتر حامد بصیرغفوری


آقای دکتر علی بیداری
مدیر گروه

آقای دکتر نادر توکلی


آقای دکتر شباهنگ جعفرنژاد


آقای دکتر مجتبی چهاردولی


آقای دکتر پیمان حافظی مقدم


آقای دکتر سید محمد حسینی کسنویه


آقای دکتر هژیر حیدری بیگوند


آقای دکتر حمیدرضا خوش نژاد ابراهیمی


آقای دکتر مهدی رضائی


آقای دکتر محمد امین زارع


آقای دکتر سید حسین شاکر


آقای دکتر محسن عباسی


آقای دکتر سعید عباسی


آقای دکتر داود فارسی


خانم دکتر فاطمه محمدی


خانم دکتر سیده مهسا محمودی نژاد دزفولی


آقای دکتر غلامرضا معصومی


آقای دکتر مانی مفیدی


آقای دکتر رضا مصدق


آقای دکتر بابک مهشیدفر


خانم دکتر سمیرا وزیری


آقای دکتر محمدرضا یاسین زادهخانم مهندس فریبا تیموریخانم دکتر طناز احدی


آقای دکتر آرش بابائی غازانی


آقای دکتر غلامرضا رئیسی


خانم دکتر سیمین سجادی


خانم دکتر صفورا عبادی


آقای دکتر بیژن فروغ
مدیر گروه

خانم دکتر فاطمه قضایی


آقای دکتر سیدپژمان مدنی


آقای دکتر کوروش منصوریآقای دکتر ماشالله عقیلی نژاد


آقای دکتر یاسر لبافی نژاد


آقای دکتر صابر محمدی
مدیر گروه

خانم دکتر الهام میرزا محمدی


خانم دکتر الهه کبیرمکمل خواهآقای دکتر هومن انگورانی


خانم دکتر هاله دادگستر


آقای دکتر سید محسن رحیمی


خانم دکتر افسانه صفر چراتی


خانم دکتر سارا لطفیان


آقای دکتر علی مظاهری نژاد


خانم دکتر آذر معزی


خانم دکتر پریسا نجاتیخانم دکتر میترا براتی


خانم دکتر مهین جمشیدی ماکیانی


خانم دکتر میترا رنجبرداویجانی


خانم دکتر مریم رهام


خانم دکتر مهشید طالبی طاهر


آقای دکتر سعید کلانتری


آقای دکتر محمد مهدی گویا


آقای دکتر علی مجید پور
مدیر گروه

خانم دکتر ناهید میرزائی تیرآبادی


خانم دکتر زینب یاسینآقای دکتر علی زارع مهرجردی


آقای دکتر علیرضا صادقی پورآقای دکتر بهروز بیرشک


آقای دکتر حمید درفشیآقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی
مدیر گروه

آقای دکتر مجید جعفری ثابت


آقای دکتر محمد علی دانش مهر


خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم


آقای دکتر علی محمد شریفی


خانم دکتر معصومه شفیعی


آقای دکتر فریبرز کیهانفر


خانم دکتر منیژه متولیان


خانم دکتر پروانه نجفی زاده


آقای دکتر محمود هورمند


خانم دکتر گلاره وهاب زاده


خانم دکتر نیدا جمالی رئوفیخانم دکتر سمیده خوئی
مدیر گروه

آقای دکتر رضا ریاضی


آقای دکتر علی شاکری زاده


آقای دکتر محمد باقر شیران


آقای دکتر مهدی صادقی


آقای دکتر کیخسرو کشاورزی


آقای دکتر سید ربیع مهدی مهدویخانم دکتر ناهید ابوطالب


خانم دکتر توراندخت بلوچ نژادمجرد
مدیر گروه

آقای دکتر حمیدرضا پازکی طرودی


آقای دکتر علی شهبازی


آقای دکتر یاسر عزیزی


خانم دکتر فریناز نصیری نژاد


خانم دکتر آرزو نهاوندی


خانم دکتر آرزو نهاوندی


خانم دکتر فرناز نیکبختآقای دکتر رضا احدی


خانم دکتر مینا افتخارزاده


خانم دکتر فاطمه السادات امجدی


آقای دکتر مهرداد بختیاری


آقای دکتر محمد تقی جغتائی
مدبر گروه

خانم دکتر هما رسولی جزی


خانم دکتر زهرا زندیه


خانم دکتر منصوره سلیمانی


خانم دکتر روناک شعبانی


آقای دکتر رضا شیرازی


آقای دکتر حمیدرضا عسگری


خانم دکتر فاطمه مرادی


آقای دکتر مهدی مهدیزاده


خانم دکتر ملیحه نوبختخانم دکتر فریده ابراهیمی تاج


آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار


آقای دکتر حسن اتوکش
مدیر گروه

خانم دکتر فهیمه احسانی پور


خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی


آقای دکتر عبدالرضا استقامتی


خانم مهندس لادن افشارخاص


آقای دکتر داود امیر کاشانی


خانم دکتر شهلا انصاری دماوندی


آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدی آبادی


آقای دکتر آرش بردبار


آقای دکتر محمد حسن بمانیان


آقای دکتر احمد بهرامی


خانم دکتر آزیتا توسلی


آقای دکتر بهنام ثبوتی


آقای دکتر سید عباس حسنی


خانم دکتر نسرین حسینی نژاد


خانم دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی


آقای دکتر بهزاد حقیقی اسکی


خانم دکتر نسرین خالصی


خانم دکتر نسترن خسروی رستمی


آقای دکتر محمد رادگودرزی


خانم دکتر ناهید رحیم زاده


خانم دکتر مریم رزاقی آذر


خانم دکتر فرزانه روحانی


خانم دکتر مریم سابوته


آقای دکتر حسین سعیدی


خانم دکتر فهیمه سهیلی پور


خانم دکتر شیرین سیاح فر


خانم دکتر مهناز صادقیان


خانم دکتر شیما صالحی


خانم دکتر زهرا صدر


خانم دکتر الهام طلاچیان


خانم دکتر صبا عرشی


خانم دکتر رویا عیسی تفرشی


آقای دکتر محمد فرانوش


آقای دکتر مرتضی فلاح پور


خانم دکتر ماندانا کشاکی


خانم دکتر پگاه کریمیان


آقای دکتر مجید کلانی


خانم دکتر پریسا محققی


آقای دکتر علی معذوری


آقای دکتر آرمن ملکیان طاقی


آقای دکتر علی منافی اناری


خانم دکتر سمیرا مهرعلیزاده


خانم دکتر سهیلا مهدوی نیا


آقای دکتر امیر احمد میربلوک


آقای دکتر علیرضا ناطقیان


آقای دکتر محمد نبوی


خانم دکتر شهربانو نخعی


خانم دکتر ثمیله نوربخش


خانم دکتر الهه نوروزی


خانم دکتر آذر نیک آور


آقای دکتر محمد وفایی شاهی


آقای دکتر عزیزاله یوسفیخانم دکتر نکیسا هومن


آقای دکتر اصلان احمدی


آقای دکتر علی محمد اصغری


آقای دکتر فرزاد ایزدی


آقای دکتر غلامرضا بیاضیان


آقای دکتر حسام جها ندیده ثابت


آقای دکتر احمد دانشی


آقای دکتر محمد مهدی سالم


آقای دکتر محمد فرهادی
مدیر گروه

آقای دکتر فربود کلانتری طراری


آقای دکتر علیرضا محبی


آقای دکتر صالح محبی


آقای دکتر محمد محسنی


خانم دکتر شباهنگ محمدی


آقای دکتر مجتبی ملکی دلارستاقی


آقای دکتر عبدالله موسویآقای دکتر علیرضا احمد خان بیگی


آقای دکتر محمدحسین احمدی فقیه یزدی


آقای دکتر سعید سلیمی


آقای دکتر روح الله شاطری


آقای دکتر حبیب محمد نژاد چاوشی
مدیر گروه

آقای دکتر شاهین رجائیهآقای دکتر نور امیرمظفری ثابت


آقای دکتر غلامرضا ایراجیان
مدیر گروه

آقای دکتر داود دربان سارو خلیل


خانم دکتر شبنم رضوی


خانم دکتر ملیحه طالبی


آقای دکتر فرامرز مسجدیان جزی


خانم دکتر شیوا میر کلانتریخانم دکتر مریم اسقائی


خانم دکتر فرح بخارائی سلیم


خانم دکتر آنژیلا عطائی پیرکوه


آقای دکتر سیدجلال کیانی


آقای دکتر حسین کیوانی


آقای دکتر سید حمیدرضا منوری
مدیر گروه