دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افرادآقای دکتر مسعود ناصری پور
ریاست دانشکده

Masoodnpyahoo.com
خانم رقیه پور محمد
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی نشاسته ریز
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
دانشکده پزشکی
خانم رویا تهرانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم کبری صادقی
رئیس کتابخانه
دانشکده پزشکی
آقای علیرضا شریفی اعلم
رئیس امور اداری
دانشکده پزشکی
خانم اکرم جعفرپور
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای علی آزادی
مسئول نقلیه
دانشکده پزشکی
خانم فرزانه دینی
کارشناس کتابخانه
دانشکده پزشکی
خانم نرگس شکوری
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم زهرا گلین مرادیان
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
آقای مجید عباسی
مسئول کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای فرج الله صدیقی کلرمی
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم معصومه فرج زاده
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رهبری گنجه
کارشناس امور بیمارستان ها
دانشکده پزشکی
خانم لیلا یحیوی طسوج
بایگان کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای محمدرضا کشوری تجری
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای ظهراب ظفری شجاع
تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای محمدمهدی آقا مهدی
کارشناس تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای رضا اسکندری نژاد
مسئول دبیرخانه
دانشکده پزشکی
آقای صالح احدی نخود آباد
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه مسعودی
ماشن نویس
دانشکده پزشکی
آقای اکبر عشقی رشکوئیه
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای منصور فتحی پشتیری
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای اقبال صفایی
مسئول انبار
دانشکده پزشکی
خانم مهندس مرضیه نصراللهی
کارشناس رایانه -راهبر سیستم چارگون
دانشکده پزشکی
خانم مهندس زهرا عظیمی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
خانم مهندس هدا عالی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
آقای حمید کیهان فر
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای شکور خسروی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین میرزایی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین بزرگ زاده
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم عفت حیدری
حسابدار
دانشکده پزشکی
لیلا استاد ابراهیم
سرپرست امو مالی
دانشکده پزشکی
خانم آزاده شفایی راد
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم صفیه طاهری فشی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
آقای منوچهر گودرزی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه عباسی
بایگان امور مالی
دانشکده پزشکی
آقای تقی پریشان
حسابدار
دانشکده پزشکی
آقای میثم برناس
مسئول اموال
دانشکده پزشکی

آقای دکتر امیر ضیایی
معاون آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
AmouzeshGP-MCiums.ac.ir
آقای علی اشرف خضری
مسئول دفتر سمعی بصری
دانشکده پزشکی
خانم الهام امیری تبار
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم نازیلا آفندیده
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم ام البنین رحمانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم فهیمه زندی حاجی آبادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم افسانه شاپوری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم راحله شیرخانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم عصمت حیدری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم گلناز عظیمی
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری نسب
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم سکینه میرزایی
ماشین نویس
دانشکده پزشکی
خانم منصوره فرهنگ
مسئول امتحانات
دانشکده پزشکی
خانم سیما هریوندی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم لادن هومند
کارشناس مسئول آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم رضوانیه یداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
آقای دکتر عباس غلامی
قائم مقام معاونت آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
آقای مهدی حدادی
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی محمد اصغری
معاون امور هیئت علمی
دانشکده پزشکی
Faculty-MCiums.ac.ir
خانم مینا جلیلوند
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم مریم موسوی
کارشناس ارتقاء _ کارشناس ترفیع پایه
دانشکده پزشکی

خانم دکتر سمیده خوئی
معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی
PostGraduate-MCiums.ac.ir
خانم لیلا فشی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم فیروزه میرزایی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری فشی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه ایزدفر
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم دکتر معصومه توکلی یرکی
مسئول ارزشیابی معاونت علوم پایه وتحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمودرضا آل بویه
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی
دانشکده پزشکی
Dsse-MCiums.ac.ir
خانم رقیه زارع حقیقی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم سکینه حسین پور
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم صغری تیمسار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم صدیقه شاملی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای جلال تارویردی
بایگان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه صمدی
کارشناس امور دستیاری
دانشکده پزشکی
آقای هادی محققیان یعقوبی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم پری گرامی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای امیر قره محمدی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم دکتر شبنم نوحه سرا
مسئول واحد ارزشیابی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه چهره
کارشناس واحد ارزشیابی و اعتبار سنجی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه کریمی
کارشناس(نیروی طرحی)
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی بیداری
معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشکده پزشکی
EDO-MCiums.ac.ir
خانم صغری آتشبهار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مریم کرمی
کارشناس مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی
آقای حامد ناصریان
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای دکتر مانی مفیدی
مسئول مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهرداد افتخار
معاون امور پژوهشی
دانشکده پزشکی
Research-MCiums.ac.ir
خانم لیلا ایرانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای معین عادل
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رضوی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم سیما صابونچی
کارشناس امور پژوهشی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر یاسر لبافی نژاد
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی
VCS-MCiums.ac.ir
آقای ناصر زلقی
کمک کارشناس امور دانشجویی
دانشکده پزشکی
آقای عباس پیر حاجاتی مهابادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مرجان مهدی خرم دره
مسئول روابط عمومی
دانشکده پزشکی
آقای حمید حاج زینعلی
کارشناس
دانشکده پزشکی