دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افرادآقای دکتر مسعود ناصری پور
ریاست دانشکده

Masoodnpyahoo.com
خانم رقیه پور محمد
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی نشاسته ریز
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
دانشکده پزشکی
خانم رویا طهرانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم کبری صادقی
رئیس کتابخانه
دانشکده پزشکی
آقای علیرضا شریفی اعلم
رئیس امور اداری
دانشکده پزشکی
خانم اکرم جعفرپور
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای علی آزادی
مسئول نقلیه
دانشکده پزشکی
خانم فرزانه دینی
کارشناس کتابخانه
دانشکده پزشکی
خانم نرگس شکوری
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم طاهره عالی پور
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
خانم زهرا گلین مرادیان
متصدی امور دفتری
دانشکده پزشکی
آقای مجید عباسی
مسئول کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای فرج الله صدیقی کلرمی
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم معصومه فرج زاده
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رهبری گنجه
کارشناس امور بیمارستان ها
دانشکده پزشکی
خانم لیلا یحیوی طسوج
بایگان کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای محمدرضا کشوری تجری
کارشناس کارگزینی
دانشکده پزشکی
آقای ظهراب ظفری شجاع
تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای محمدمهدی آقا مهدی
کارشناس تاسیسات
دانشکده پزشکی
آقای رضا اسکندری نژاد
مسئول دبیرخانه
دانشکده پزشکی
آقای صالح احدی نخود آباد
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه مسعودی
ماشن نویس
دانشکده پزشکی
آقای اکبر عشقی رشکوئیه
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای منصور فتحی پشتیری
نامه رسان
دانشکده پزشکی
آقای اقبال صفایی
مسئول انبار
دانشکده پزشکی
خانم مهندس مرضیه نصراللهی
کارشناس رایانه -راهبر سیستم چارگون
دانشکده پزشکی
خانم مهندس زهرا عظیمی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
خانم مهندس هدی عالی
کارشناس رایانه
دانشکده پزشکی
آقای حمید کیهان فر
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای شکور خسروی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین میرزایی
کارپرداز
دانشکده پزشکی
آقای حسین بزرگ زاده
نامه رسان
دانشکده پزشکی
خانم عفت حیدری
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم لیلا استاد ابراهیم
سرپرست امو مالی
دانشکده پزشکی
خانم آزاده شفایی راد
حسابدار
دانشکده پزشکی
خانم صفیه طاهری فشی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
آقای منوچهر گودرزی
حسابدار مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه عباسی
بایگان امور مالی
دانشکده پزشکی
آقای تقی پریشان
حسابدار
دانشکده پزشکی
آقای میثم برناس
مسئول اموال
دانشکده پزشکی

آقای دکتر امیر ضیایی
معاون آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
AmouzeshGP-MCiums.ac.ir
آقای علی اشرف خضری
مسئول دفتر سمعی بصری
دانشکده پزشکی
خانم الهام امیری تبار
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم نازیلا آفندیده
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم ام البنین رحمانی
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم فهیمه زندی حاجی آبادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم افسانه شاپوری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم راحله شیرخانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم عصمت حیدری
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم گلناز عظیمی
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری نسب
کارشناس آموزش
دانشکده پزشکی
خانم سکینه میرزایی
ماشین نویس
دانشکده پزشکی
خانم منصوره فرهنگ
مسئول امتحانات
دانشکده پزشکی
خانم سیما هریوندی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم لادن هومند
کارشناس مسئول آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی
خانم رضوانیه یداللهی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
آقای دکتر عباس غلامی
قائم مقام معاونت آموزش پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی
آقای مهدی حدادی
مسئول دفتر آموزش پزشکی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی محمد اصغری
معاون امور هیئت علمی
دانشکده پزشکی
Faculty-MCiums.ac.ir
خانم مینا جلیلوند
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم مریم موسوی
کارشناس ارتقاء _ کارشناس ترفیع پایه
دانشکده پزشکی

خانم دکتر سمیده خوئی
معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی
PostGraduate-MCiums.ac.ir
خانم لیلا فشی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم فیروزه میرزایی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم نسرین طاهری فشی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم معصومه ایزدفر
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم دکتر معصومه توکلی یرکی
مسئول ارزشیابی معاونت علوم پایه وتحصیلات تکمیلی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر محمودرضا آل بویه
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی
دانشکده پزشکی
Dsse-MCiums.ac.ir
خانم رقیه زارع حقیقی
کارشناس مسئول
دانشکده پزشکی
خانم سکینه حسین پور
مسئول دفتر
دانشکده پزشکی
خانم صغری تیمسار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم صدیقه شاملی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای جلال تارویردی
بایگان
دانشکده پزشکی
خانم معصومه صمدی
کارشناس امور دستیاری
دانشکده پزشکی
آقای هادی محققیان یعقوبی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم پری گرامی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای امیر قره محمدی
کارشناس خدمات آموزشی
دانشکده پزشکی
خانم دکتر شبنم نوحه سرا
مسئول واحد ارزشیابی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه چهره
کارشناس واحد ارزشیابی و اعتبار سنجی
دانشکده پزشکی
خانم سمیه کریمی
کارشناس(نیروی طرحی)
دانشکده پزشکی

آقای دکتر علی بیداری
معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشکده پزشکی
EDO-MCiums.ac.ir
خانم صغری آتشبهار
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مریم کرمی
کارشناس مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی
آقای حامد ناصریان
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای دکتر مانی مفیدی
مسئول مرکز مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر مهرداد افتخار
معاون امور پژوهشی
دانشکده پزشکی
Research-MCiums.ac.ir
خانم لیلا ایرانی
کارشناس
دانشکده پزشکی
آقای معین عادل
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم سمیه رضوی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم سیما صابونچی
کارشناس امور پژوهشی
دانشکده پزشکی

آقای دکتر یاسر لبافی نژاد
معاون دانشجویی و فرهنگی
دانشکده پزشکی
VCS-MCiums.ac.ir
آقای ناصر زلقی
کمک کارشناس امور دانشجویی
دانشکده پزشکی
آقای عباس پیر حاجاتی مهابادی
کارشناس
دانشکده پزشکی
خانم مرجان مهدی خرم دره
مسئول روابط عمومی
دانشکده پزشکی
آقای حمید حاج زینعلی
کارشناس
دانشکده پزشکی

خانم دکتر مینا فروزنده


خانم دکتر نسرین نژادسروریآقای دکتر منصور ابوالقاسمیان


آقای دکتر ابوالفضل باقری فرد


آقای دکتر علیرضا پهلوان صباغ


آقای دکتر کریم پیسوده


آقای دکتر علی ترکمان


آقای دکتر محمود جبل عاملی


آقای دکتر داود جعغری کردلر


آقای دکتر خدامراد جمشیدی


آقای دکتر سام حاجی علیلو سامی


آقای دکتر محمد رازی


آقای دکتر ابراهیم زنوزی


آقای دکتر امیر سبحانی عراقی


آقای دکتر هومن شریعت زاده


آقای دکتر ابراهیم عامری مهابادی


آقای دکتر مهدی عباس زاده


آقای دکتر علیرضا غزنوی


آقای دکتر حسین فراهینی


آقای دکتر کاوه قرنی زاده


آقای دکتر مرتضی کلهر


آقای دکتر مهدی مقتدائی


آقای دکتر نوید نبی زاده


آقای دکتر فرید نجد مظهر


آقای دکتر مرتضی نخعی امرودی


آقای دکتر فرشاد نیکویی


آقای دکتر بیژن ولی الهی


آقای دکتر حمیدرضا یزدی


آقای دکتر علی یگانهآقای دکتر مسعود اعتمادیان


خانم دکتر مریم امامی


آقای دکتر کمال حسینی شکرآبی


آقای دکتر محمدعلی زرگرشوشتری


آقای دکتر محمد جواد سلیمانی آشتیانی


آقای دکتر هرمز سلیمی


آقای دکتر پژمان شادپور


آقای دکتر حسین شاهرخ


آقای دکتر محمدعلی قائد


آقای دکتر رضا کفاش نیری


آقای دکتر کوشا کمالی


آقای دکتر اشد مرادی


خانم دکتر رباب مقصودی


آقای دکتر کاوه مهر آورانخانم دکتر مریم ابوالحسنی


خانم دکتر پگاه بابا حیدریان


خانم دکتر بهناز بوذری


خانم دکتر مهشید پناهی شمس آباد


خانم دکتر ماندانا رحیمی


آقای دکتر ناصر رخشانی


خانم دکتر مهتاب رهبر


آقای دکتر علی زارع میرزائی


خانم دکتر نسرین شایانفر


خانم دکتر تینا شوشتری زاده


خانم دکتر معصومه شیروی خوزانی


خانم دکتر مژگان عسگری


خانم دکتر مریم کدیور


خانم دکتر زهرا مجد جباری


خانم دکتر میترا مهرآزماآقای دکتر حمیدرضا احمد خانیها


آقای دکتر مسعود احمدزاداصل


آقای دکتر مهرداد افتخاراردبیلی


خانم دکتر شیوا ثریا


آقای دکتر امیرحسین جلالی ندوشن


آقای دکتر احمد حاجبی


خانم دکتر میترا حکیم شوشتری


خانم دکتر مریم رسولیان


آقای دکتر محمدرضا شالبافان


آقای دکتر بهنام شریعتی


آقای دکتر وحید شریعت


آقای دکتر امیر شعبانی


خانم دکتر الهام شیرازی


آقای دکتر منصور صالحی


خانم دکتر راضیه صالحیان


آقای دکتر روح الله صدیق


آقای دکتر کاوه علوی


آقای دکتر محمد قدیری وصفی


آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی


خانم دکتر عاطفه قنبری جلفا


خانم دکتر فاطمه کاشانی نسب


آقای دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی


خانم دکتر لیلا کمال زاده


خانم دکتر لیلا کمال زاده


خانم دکتر هما محمد صادقی


آقای دکتر مهدی نصراصفهانی


خانم دکتر شبنم نوحه سرا


خانم دکتر فاطمه هادیخانم دکتر شعله بیگدلی


خانم دکتر زهره سهرابی


آقای دکتر شهنام صدیق معروفیآقای دکتر لامع اخلاقی


آقای دکتر رامتین حدیقی


خانم دکتر الهام رزمجو


خانم دکتر راحله رفیعی سفید دشتی


خانم دکتر مریم رودباری


خانم دکتر فاطمه طبا طبائی مهریزی


خانم دکتر شیرین فره یار


خانم دکتر مهربان فلاحتی


آقای دکتر احمدرضا معمارآقای دکتر مهدی شکرآبی


خانم دکتر الهه صفری


آقای دکتر محمدعلی عصاره زادگان


آقای دکتر رضا فلک


خانم دکتر نازنین مجتبویآقای دکتر سید مرتضی کروجی


خانم دکتر فرشته مهرآئین قمیخانم دکتر معصومه روحانی نسب


خانم دکتر افسانه صادق زاده بازرگان


خانم دکتر نجم السادات عاطفی


آقای دکتر محمدرضا قاسمی


خانم دکتر آزاده گودرزی


خانم دکتر گلناز مهران


خانم دکتر الهام بهرنگیآقای دکتر محسن بهمنی کشکولی


آقای دکتر محمدمهدی پرورش ریزی


آقای دکتر مصطفی سلطان سنجری


آقای دکتر احد صداقت


خانم دکتر روشنک علی اکبری نواحی


خانم دکتر لیلا غیاثیان


آقای دکتر علیرضا فروتن جزی


آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی


آقای دکتر مهدی مدرس زاده اصفهانی فرد


خانم دکتر آرزو میرآفتابی


آقای دکتر مسعود ناصری پور


آقای دکتر نوید نیلفروشان


آقای دکتر مسیح هاشمی خوراسگانی


آقای دکتر کاوه ابری اقدم


آقای دکتر رضا اسدی


آقای دکتر پاشا انوری


آقای دکتر غلامحسین آقائی


آقای دکتر حسین آقائی


خانم دکتر نفیسه انصاری نژادآقای دکتر محمد مهدی ادیب سرشکی


آقای دکتر محمود ارشد


آقای دکتر حسین اژدرکش


خانم دکتر سیمین الماسی


خانم دکتر آیدا ایران پور


خانم دکتر شیرین ایزدی


آقای دکتر شهرام آگاه


خانم دکتر عاطفه آموزگار


آقای دکتر علی با سی


خانم دکتر هدیه باقر زادگان


آقای دکتر امیرحسین بقراطیان


آقای دکتر سیدهادی پورمقیم


خانم دکتر فاطمه تاجیک رستمی


آقای دکتر مصدق جباری


آقای دکتر آریا جنا بی


آقای دکتر علی جوادزاده


آقای دکتر سید علی جوادموسوی


آقای دکتر مرتضی حسن زاده


آقای دکتر انوشه حقیقی


آقای دکتر غلامرضا حمصی


آقای دکتر سیامک خا لقی


خانم دکتر نیلوفر خدا بنده لو


آقای دکتر محمد ابراهیم خمسه


آقای دکتر محمدرضا خونساری


خانم دکتر فرحناز دادرس


خانم دکتر مژده ذبیحی یگانه


خانم دکتر عاطفه رئوفی


خانم دکتر شهرزاد رحمنی


آقای دکتر نادر رضائی


آقای دکتر سید محسن رضوی


آقای دکتر فرهاد زمانی


خانم دکتر طاهره زروک آهی محله


خانم دکتر شکوفه ساوج


خانم دکتر فروغ سبزه قبا ئی


آقای دکتر محمد سبزی کاریان


آقای دکتر سید جمال الدین سجادی جزی


خانم دکتر فرشته سدادی


آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی


آقای دکتر هوشنگ سند گل


آقای دکتر هادی شهراد بجستانی


آقای دکتر علی شهریاری احمدی


خانم دکتر فاطمه شیرانی


آقای دکتر سید حسین صمدانی فرد


آقای دکتر امیر ضیا ئی


خانم دکتر میترا ظریف کار


آقای دکتر محسن عربی


خانم دکتر شهرزاد عصاره


آقای دکتر یوسف عطائی پور


آقای دکتر عباس غلامی


آقای دکتر هاشم فخریاسری


آقای دکتر فرشید فرداد


آقای دکتر امیرحسین فرجی نعلچیگر


آقای دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی


آقای دکتر وحید کاوه


خانم دکتر ناهید کیان مهر


آقای دکتر سیاوش کورانی فر


خانم دکتر مرجان مخترع


آقای دکتر واهان مرادیانس


خانم دکتر بهاره مرغوب


آقای دکتر محسن مسعودی


خانم دکتر زهره مقسومی


خانم دکتر طاهره ملکوتیان


آقای دکتر روزبه نقشین


آقای دکتر مهدی نیکخواه


خانم دکتر روشنک هاشمی نسب زواره


آقای دکتر علیرضا هجرتی


خانم دکتر نسیم ولی زادهخانم دکتر نسیم هوشنگیان طهرانی


آقای دکتر رامین اسکندری


خانم دکتر سمیه امامی


آقای دکتر عبدالله امیرفرهنگی انباردان


خانم دکتر مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی


خانم دکتر شکوفه حاج صادقی


آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل


آقای دکتر حسن ریاحی نبی


آقای دکتر سید هاشم سزاوارسیدی جندقی


خانم دکتر آزاده طاهونی