دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
آقای دکتر حمیدرضا احمد خانیها
معاون آموزشی مرکز
مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
hmadkhaniha.hriums.ac.ir
آقای دکتر مسعود احمدزاداصل

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
ahmadzadasl.miums.ac.ir
آقای دکتر مهرداد افتخاراردبیلی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
eftekharardebili.miums.ac.ir
خانم دکتر شیوا ثریا

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
آقای دکتر امیرحسین جلالی ندوشن

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
jalali.ahiums.ac.ir
آقای دکتر احمد حاجبی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
خانم دکتر میترا حکیم شوشتری

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر
hakimshooshtari.miums.ac.ir
خانم دکتر مریم رسولیان

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
آقای دکتر محمدرضا شالبافان

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
shalbafan.mriums.ac.ir
آقای دکتر بهنام شریعتی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
shariati.biums.ac.ir
آقای دکتر وحید شریعت

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
shariat.viums.ac.ir
آقای دکتر امیر شعبانی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
خانم دکتر الهام شیرازی

مرکز آموزش درمانی حضرت علی اصغر(ع)
shirazi.eiums.ac.ir
آقای دکتر منصور صالحی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
خانم دکتر راضیه صالحیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
salehian.riums.ac.ir
آقای دکتر روح الله صدیق

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
آقای دکتر کاوه علوی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
آقای دکتر محمد قدیری وصفی
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
خانم دکتر عاطفه قنبری جلفا

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
خانم دکتر فاطمه کاشانی نسب

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
kashaninasab.fiums.ac.ir
آقای دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
keshavarz.aiums.ac.ir
خانم دکتر لیلا کمال زاده

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
kamalzadeh.liums.ac.ir
خانم دکتر هما محمد صادقی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
آقای دکتر مهدی نصراصفهانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم(ص)
خانم دکتر شبنم نوحه سرا

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران
nohesara.shiums.ac.ir
خانم دکتر فاطمه هادی

مرکز آموزش درمانی روانپزشکی ایران

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها