دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


آقای دکتر سیدحسن اعتمادی


خانم دکتر آزاده امامی


آقای دکتر سیدرضا انتظاری


آقای دکتر فرناد ایمانی
مدیر گروه

آقای دکتر محمدرضا آل بویه


آقای دکتر علیرضا پورنجفیان


خانم دکتر زهرا تقی پورانوری


آقای دکتر علی اکبر جعفریان


خانم دکتر سودابه جلالی مطلق


آقای دکتر ولی الله حسنی


آقای دکتر علی خطیبی


آقای دکتر علیرضا خلدبرین


آقای دکتر پویا درخشان


خانم دکتر پوپک رحیم زاده باجگیران


خانم دکتر فرانک رختابناک


آقای دکتر بهروز زمان


آقای دکتر سیدعلیرضا سیدصیام دوست


آقای دکتر رضا صالحی


خانم دکتر سالومه صحت کاشانی


آقای دکتر رضا صفائیان


آقای دکتر مهزاد علیمیان


آقای دکتر رضا فرهمند راد


آقای دکتر احسان فرازی


آقای دکتر سیدحمیدرضا فیض


آقای دکتر محدرضا قدرتی


آقای دکتر مسعود قربانلو


آقای دکتر مسعود محسنی


آقای دکتر محمد رضا محقق دولت آبادی


آقای دکتر امید مرادی مقدم


آقای دکتر مهرداد مصباح کیائی


آقای دکتر غلامرضا موثقی


آقای دکتر صمد نوری زاد


خانم دکتر نسیم نیکوبخت


آقای دکتر محمد نیاکان لاهیجی


آقای دکتر کریم همتیمشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها