دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر فرناد ایمانی
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
imani.fiums.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا قدرتی
معاون آموزشی گروه
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر آزاده امامی

مرکزآموزش درمانی کودکان حضرت علی اصغر(ع)
آقای دکتر سیدرضا انتظاری

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر محمدرضا آل بویه

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر علیرضا پورنجفیان

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
pournajafian.ariums.ac.ir
آقای دکتر علی اکبر جعفریان

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
jafarian.aiums.ac.ir
خانم دکتر سودابه جلالی مطلق

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
jalalimotlagh.siums.ac.ir
آقای دکتر ولی الله حسنی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
hassani.viums.ac.ir
آقای دکتر علی خطیبی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر علیرضا خلدبرین

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
kholdebarin.ariums.ac.ir
آقای دکتر پویا درخشان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر پوپک رحیم زاده باجگیران

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
خانم دکتر فرانک رختابناک

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر بهروز زمان

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
zaman.biums.ac.ir
آقای دکتر سیدعلیرضا سیدصیام دوست

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
آقای دکتر رضا صالحی

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری
salehi.riums.ac.ir
خانم دکتر سالومه صحت کاشانی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر رضا صفائیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر مهزاد علیمیان

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
alimian.miums.ac.ir
آقای دکتر رضا فرهمند راد

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر احسان فرازی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
farazi.eiums.ac.ir
آقای دکتر سیدحمیدرضا فیض

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر سیدحسن اعتمادی

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
آقای دکتر مسعود قربانلو

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر مسعود محسنی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر محمد رضا محقق دولت آبادی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
mohaghegh.mriums.ac.ir
آقای دکتر امید مرادی مقدم

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
moradimoghadam.oiums.ac.ir
آقای دکتر مهرداد مصباح کیائی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر غلامرضا موثقی

مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد
آقای دکتر صمد نوری زاد

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)
noorizad.siums.ac.ir
خانم دکتر نسیم نیکوبخت

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر محمد نیاکان لاهیجی

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
niyakanlahiji.miums.ac.ir
آقای دکتر کریم همتی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر امینه شافعی نیا

مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی
خانم دکتر زهرا تقی پور انوری

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها