دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

فهرست افراد


آقای دکتر محمدرضا معتمد
مدیر گروه
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر مسعود مهرپور
معاون آموزشی گروه
مرکزآموزشی درمانی فیروزگر
mehrpour.miums.ac.ir
آقای دکتر سیدامیرحسن حبیبی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
habibi.sahiums.ac.ir
آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر
آقای دکتر محمد روحانی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
rohani.miums.ac.ir
آقای دکتر بابک زمانی


آقای دکتر فرزاد سینا

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
sina.fiums.ac.ir
آقای دکتر غلامعلی شهیدی


آقای دکتر منصور شیخ الاسلام

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر نفیسه محبی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
آقای دکتر مهدی مقدسی

مرکزآموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
moghaddasi.miums.ac.ir
خانم دکتر فهیمه حاجی آخوندی

مرکزآموزشی درمانی فیروزگر
hajiakhoundi.fiums.ac.ir
خانم دکتر زهرا میرزا عسگری

مرکزآموزشی درمانی شهدای هفتم تیر
آقای دکتر مصطفی الماسی دوغایی

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر
خانم دکتر سیده منا احمدی

مرکز آموزش درمانی شهدای هفتم تیر

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها