دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


خانم دکتر مریم کاشانیان
مدیر گروه

خانم دکتر شهناز احمدی


خانم دکتر مهناز اشرفی


خانم دکتر نوشین اشراقی


خانم دکتر آزاده اکبری سنه


خانم دکتر فریبا الماسی نوکیانی


خانم دکتر سهیلا امینی مقدم


آقای دکتر محمدحسین بدخش


خانم دکتر شایسته پراشی


خانم دکتر مژگان جاودانی مسرورتنها


خانم دکتر فروغ جوان منش


خانم دکتر مریم چمنی


خانم دکتر لادن حقیقی


خانم دکتر سپیده خداوردی


خانم دکتر زهرا رئوفی


خانم دکتر مریم رحیمی


خانم دکتر ماندانا رشیدی میبدی


خانم دکتر فتانه زنوزی


خانم دکتر فاطمه شریف زاده محلاتی


خانم دکتر منصوره شعبانی زنجانی


خانم دکتر کبری طاهرمنش


خانم دکتر افسانه قاسمی


آقای دکتر ماشالله کاظمی زاده


خانم دکتر مریم کرمعلی


خانم دکتر فریده کی پور


خانم دکتر مژگان مختاری


خانم دکتر ربابه محمد بیگی


خانم دکتر زهرا مهدی زاده


آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی


خانم دکتر اشرف السادات موسوی نجف آبادی


خانم دکتر شهلا میرگلوی بیات


آقای دکتر نبی الله نصیری


خانم دکتر سمیه نوعی تیمورداش


خانم دکتر سیده شهرزاد هاشمی دیزجی


خانم دکتر منصوره وحدت


خانم دکتر سمانه ثقفیان لاریجانی

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها