دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

فهرست افراد


خانم دکتر فریده ابراهیمی تاج


آقای دکتر فرهاد ابوالحسن چوبدار


آقای دکتر حسن اتوکش
مدیر گروه

خانم دکتر فهیمه احسانی پور


خانم دکتر خدیجه ارجمندی رفسنجانی


آقای دکتر عبدالرضا استقامتی


خانم مهندس لادن افشارخاص


آقای دکتر داود امیر کاشانی


خانم دکتر شهلا انصاری دماوندی


آقای دکتر غلامرضا باهوش مهدی آبادی


آقای دکتر آرش بردبار


آقای دکتر محمد حسن بمانیان


آقای دکتر احمد بهرامی


خانم دکتر آزیتا توسلی


آقای دکتر بهنام ثبوتی


آقای دکتر سید عباس حسنی


خانم دکتر نسرین حسینی نژاد


خانم دکتر رزیتا حسینی شمس آبادی


آقای دکتر بهزاد حقیقی اسکی


خانم دکتر نسرین خالصی


خانم دکتر نسترن خسروی رستمی


آقای دکتر محمد رادگودرزی


خانم دکتر ناهید رحیم زاده


خانم دکتر مریم رزاقی آذر


خانم دکتر فرزانه روحانی


خانم دکتر مریم سابوته


آقای دکتر حسین سعیدی


خانم دکتر فهیمه سهیلی پور


خانم دکتر شیرین سیاح فر


خانم دکتر مهناز صادقیان


خانم دکتر شیما صالحی


خانم دکتر زهرا صدر


خانم دکتر الهام طلاچیان


خانم دکتر صبا عرشی


خانم دکتر رویا عیسی تفرشی


آقای دکتر محمد فرانوش


آقای دکتر مرتضی فلاح پور


خانم دکتر ماندانا کشاکی


خانم دکتر پگاه کریمیان


آقای دکتر مجید کلانی


خانم دکتر پریسا محققی


آقای دکتر علی معذوری


آقای دکتر آرمن ملکیان طاقی


آقای دکتر علی منافی اناری


خانم دکتر سمیرا مهرعلیزاده


خانم دکتر سهیلا مهدوی نیا


آقای دکتر امیر احمد میربلوک


آقای دکتر علیرضا ناطقیان


آقای دکتر محمد نبوی


خانم دکتر شهربانو نخعی


خانم دکتر ثمیله نوربخش


خانم دکتر الهه نوروزی


خانم دکتر آذر نیک آور


آقای دکتر محمد وفایی شاهی


آقای دکتر عزیزاله یوسفیمشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها