دانشکده پزشکی

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکrahimi.piums.ac.ir
محل خدمتدانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]