دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر منیژه متولیان
مدرک یا رتبهدانشیار
محل خدمتدانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]