دانشکده پزشکی

خانم دکتر منیژه متولیان
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکmotevalian.miums.ac.ir
محل خدمتدانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۴/۱۰

[ برگشت به فهرست افراد ]