دانشکده پزشکی

خانم دکتر پروانه نجفی زاده
مدرک یا رتبهاستادیار
پست الکترونیکnajafizadeh.piums.ac.ir
محل خدمتدانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]