دانشکده پزشکی

خانم دکتر گلاره وهاب زاده
مدرک یا رتبهاستادیار
پست الکترونیکvahabzadeh.giums.ac.ir
محل خدمتدانشکده پزشکی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۱/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]