دانشکده پزشکی- [اخبار پایگاه]
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز پزشک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران: دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل رییس دانشگاه در پیامی یکم شهریور ماه روز پزشک را تبریک گفت. متن پیام به شرح زیر است:
چه زیباست  شهریور و چه زیباتر آغازین تلالوی آفتابش که به قرینه زادروز نابغه دوران، حکیم بوعلی سینا به نام پزشک می درخشد؛ نامی که یادآور گرامیداشت حرمت حیات و کرامت انسان است. الحق که طبیبان راستین، آنان که نظر به روی او دارند، آرام جان و شفابخش تن آدمیان اند.
پس ای پزشکان دل و دیده، عزت تان مستدام، روزگارتان شاد و وجودتان از گزند بدی های ایام به دور باد.
روز پزشک بر شما خجسته باد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=29.30029.53834.fa
برگشت به اصل مطلب