• 1401/12/21 - 11:36
  • - تعداد بازدید: 25
  • - تعداد بازدید کنندگان: 20
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

وبینار کشوری "همگرایی استاد و دانشجو"

12528.mp3 وبینار کشوری "همگرایی استاد و دانشجو"

برگزاری وبینار کشوری همگرایی استاد و دانشجو" در روز دوشنبه مورخ 22 اسفند ماه 1401 ساعت 13

لینک ثبت نام در وبینار:   https://webinar.muq.ac.ir

لینک شرکت در وبینار :  https://www.dictionary.com/browse/co

  • Newsgroup : اخبار معاونت پزشکی عمومی
  • News code : 12528
کپی لینک کوتاه:
key words
سعیده  اجدری
خبرنگار

سعیده اجدری

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings