• 1402/02/25 - 12:15
  • - تعداد بازدید: 33
  • - تعداد بازدید کنندگان: 31
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

شرایط مرخصی استعلاجی

14885.mp3 شرایط مرخصی استعلاجی

به گزارش معاونت تخصصی و فوق تخصصی:         

دانشجو موظف است ؛ در موارد بستری و زایمان حداکثر یکماه بعد از ترخیص و در موارد سرپایی حداکثر 72 ساعت پس از استفاده از مرخصی استعلاجی،اصل مدارک تایید شده خود را به امور آموزشی دانشکده تحویل نماید.

در غیر این صورت تا زمان تایید مدارک مرخصی استعلاجی دانشجو  توسط  کمیسیون های پزشکی مدت مذکور برای دستیار افزایش به طول دوره آموزشی منظور می گردد.

  • گروه اخبار : اخبار معاونت تخصصی و فوق تخصصی
  • کد خبر : 14885
:
کلیدواژه ها
صبا فرشین پور
خبرنگار

صبا فرشین پور

Template settings