به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند دانشجویانی که در کارگاه آموزشی شیوه نامه اجرایی کمیته انضباطی آبان ماه 1401 شرکت نموده اند فرم پیوست را پس از تکمیل به آدرس abolghasemi.n@iums.ac.ir ارسال نمایند.

برای دریافت فایل اظهار نامه اینجا را کلیک کنید.

Template settings