رئیس دانشکده پزشکی

 
 
 
                                        ریاست دانشکده : سرکار خانم دکتر فهیمه سهیلی پور  
                                    فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
         رتبه علمی : دانشیار
                                 پست الکترونیک : soheilipour.fiums.ac.ir
 
                جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید
 


مسئول دفتر:سرکار خانم رقیه پور محمد

شماره تماس :۸۸۶۰۲۲۱۲- ۸۶۷۰۳۴۰۳ داخلی ۳۴۰۳
تنظیمات قالب