دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

دور دوم جلسات ادواری ، پایش نمرات دانشجویان معاون آموزشی پزشکی عمومی

 | تاریخ ارسال: 1400/3/30 | 
دور دوم جلسات ادواری معاونت محترم آموزش پزشکی عمومی از امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹از ساعت ۸:۴۵ صبح آغاز گردید
جلسه اولین روز، پایش نمرات دانشجویان در مقاطع( مقدمات بالینی ، کارآموزی ، کارورزی)
این جلسات در  سه مرحله :
 مرحله اول مقطع مقدمات بالینی ( فیزیوپاتولوژی ) :  با حضور کارشناس مقطع مربوطه  ، کارشناس پایش نمرات دانشجویان ،  واحد ارزیابی و اعتبار بخشی پزشکی عمومی از ساعت ۸:۴۵ آغاز گردید در این جلسه :
۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان
۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 
۳- گفتگو و تبادل نظردر ارتباط با ترم تابستانه آندسته از دانشجویان که یکبار درس مربوطه را داشته اند
۴-  ذکرنکاتی چند در ارتباط با دروس شناور مقطع مربوطه (دانشجویان ورودی سال ۹۷)
۵- گفتگو ، تبادل نظر در ارتباط با نمرات ارسالی از گروه قلب و عروق و مسئول  محترم درس مربوطه
درنهایت این جلسه درساعت ۹:۱۵ پایان یافت .
 مرحله دوم مقطع کارآموزی: با حضور کارشناسان مقطع مربوطه ، رئیس محترم اداره آموزش ، کارشناس پایش نمرات ، واحد ارزیابی واعتبار بخشی پزشکی عمومی
ازساعت  ۹:۲۰ صبح به کار خود ادامه داد در این جلسه:
۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان
۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 
۳-بررسی ، گفتگو ، تبادل نظر و صدور دستور کار در ارتباط با  تعدادی از لیست های نمرات  دانشجویان که خارج از شیوه نامه ، فرآیند و مصوبات مربوطه ارسال گردیده اند
۴-ذکر تک تک نام دانشجویان  و بدنبال آن بحث ، گفتگو و بررسی دقیق دلایل متعدد که موجب ایجاد چالش هایی در روند ثبت نمرات گردیده اند
۵-تاکید بر انطباق کامل لیست های موجود در اجرا ی چرخش دانشجویان مقطع کارآموزی در بخش های بالینی مراکز تابعه

 مرحله سوم مقطع کارورزی: با حضور کارشناس مقطع مربوطه ، رئیس محترم اداره آموزش ، کارشناس پایش نمرات ، واحد ارزیابی واعتبار بخشی پزشکی عمومی
ازساعت  ۱۰:۱۰ صبح به کار خود ادامه داد در این جلسه:
۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان
۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 
۳- گفتگو و تبادل نظر در ارتباط با وصعیت تحصیلی و ارسال سوابق دانشجویان ورودی سال ۹۲  به مقطع کارورزی
۴-بررسی تک تک دانشجویان از لیست نمرات ارسالی  گروههای آموزشی که به  درلایل متعدد موجب ایجادچالش در روند  ثبت نمرات گردیده اند
۵-فراخوان کلیه دانشجویان در ارتباط با اعلام نمرات دروس که به هر دلیل در سیستم ثبت نگردیده است به جهت پایش ، تکمیل پرونده ،ایجاد نظم و تکریم ارباب رجوع 
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 54 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر