دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

ارتباط مستقیم با رئیس دانشکده


کاربر گرامی

شما می توانید پیشنهادات، ایده ها و انتقادات خود را از طریق این سامانه مستقیما با رئیس دانشکده در میان بگذارید.
در صورتی که مایل به دریافت بازخورد هستید تکمیل اطلاعات شخصی  الزامی است.
موضوع
توضیحات
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
شماره تماس