دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • خدمات الکترونیک
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • پیوندهای مفید

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

:: همایش ها و کنگره ها:
:: جلسه ارزشیابی طرح درس مقطع پزشکی عمومی - 1398/3/26 -
:: سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزارمیشود - 1397/6/17 -
:: کارگاه کشت سلول 3و4 تیر ماه دردانشکده پزشکی برگزار می شود - 1397/3/8 -
:: کارگاه آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP روز سه شنبه مورخ 97/2/4 در دانشکده پزشکی برگزار گردید. - 1397/2/8 -
:: فراخوان شرکت در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی (سال۱۳۹۶) - 1396/8/24 -
:: کنگره اخلاق در فناوری برگزار میگردد - 1396/8/23 -
:: نخستین کنگره ملی پزشکی کوهستان 2لغایت 4 اسفند ماه برگزار میگردد - 1396/8/14 -
:: هفتمین کنگره کشوری سوختگی 12و13 اسفندماه د رسالن همایشهای رازی برگزار میگردد - 1396/8/10 -
:: ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی برگزار می گردد - 1396/8/8 -
:: اطلاعیه برگزاری همایش و کنگره های مرتبط با حوزه اخلاق حرفه ای در نیمه دوم سال جاری - 1396/7/18 -
:: چهارمین کنگره تخصصی و اولین کنگره بین المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات برگزار میگردد - 1396/6/26 -
:: چاپ پیام ریاست دانشگاه در روزنامه اطلاعات به مناسبت برگزاری سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی - 1396/5/15 -
:: سمینار جامع کشوری مدیریت مصدومین ترومایی برگزار میشود - 1396/5/15 -
:: همایش سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی دردانشکده شهید بهشتی برگزار میشود - 1393/9/5 -
:: سومین سمینار سالیانه کودک بدحال - 1393/7/8 -
:: برگزاری سومین همایش کشوری سوختگی از تاریخ 8 الی 9 اسفند ماه سالجاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران و مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 10 بهمن 92 - 1392/11/9 -