• 1403/03/06 - 10:47
  • - تعداد بازدید: 38
  • - تعداد بازدید کنندگان: 33
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

اهم اقدامات صورت گرفته در خصوص آموزشی شدن بیمارستان شهدای یافت آباد

333625.mp3 اهم اقدامات صورت گرفته در خصوص آموزشی شدن بیمارستان شهدای یافت آباد

به گزارش معاونت پزشکی عمومی:اهم اقدامات صورت گرفته جهت اموزشی شدن بیمارستان شهدای یافت آباد به شرح ذیل می باشد:

باتوجه به دستور ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص تغییر کاربری بیمارستان شهدای یافت اباد به مرکز آموزشی درمانی در بهمن ماه 1402و واگذاری این مسئولیت خطیر به این معاونت لذا به قید فوریت کارگاه برنامه آموزشی شدن بیمارستان فوق الذکر متشکل از افراد زیر تشکیل شد:

معاونت پزشکی عمومی سرکار خانم دکتر رحیمیان -مجری طرح

مدیر اموزش پزشکی سرکار خانم دکتر نهاردانی -مجری طرح

رئیس بیمارستان یافت اباد جناب اقای دکتر مهاجرانی- همکار اول

مدیر دفتر توسعه اموزش سرکار خانم دکتر درگاهی - همکار اول

سرکار خانم دکتر نجومی -همکار اول

واحد اعتباربخشی دانشکده پزشکی

جهت دریافت اطلاعات فایل را دریافت نمایید

  • گروه اخبار : اخبار معاونت پزشکی عمومی
  • کد خبر : 333625
:
کلیدواژه ها
سعیده  اجدری
خبرنگار

سعیده اجدری

Template settings