• 1401/12/01 - 10:20
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدید کنندگان: 51
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

سمپوزیوم آموزش رفتارهای حرفه ای با مدیریت کوریکولوم پنهان و نقش الگویی اساتید

کارگروه اخلاق سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با همکاری واحد توانمند سازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می کند

11750.mp3 سمپوزیوم آموزش رفتارهای حرفه ای با مدیریت کوریکولوم پنهان و نقش الگویی اساتید

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار آموزشی ,اخبار معاونت امور هیئت علمی ,اخبارمدیریت توسعه آموزش ,اخبار معاونت پژوهشی
  • News code : 11750
کپی لینک کوتاه:
key words
مرجان خرم
خبرنگار

مرجان خرم

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings