• 1403/03/06 - 13:28
 • - تعداد بازدید: 45
 • - تعداد بازدید کنندگان: 41
 • زمان مطالعه: 3 دقیقه

گزارش عمکلرد اردیبهشت ماه معاونت اموزش پزشکی عمومی

333656.mp3 گزارش عمکلرد اردیبهشت ماه معاونت اموزش پزشکی عمومی

به گزارش معاونت پزشکی عمومی : اهم فعالیت های یک ماه اردیبهشت 1403در معاونت پزشکی عمومی به شرح ذیل می باشد: 

 1.  فعالیت دو متخصص محترم پزشکی خانواده، خانمهای دکتر بهمنی و متضرع در مراکز جامع سلامت (پزشکی خانواده در عرصه) آغاز شد.
 2. ژورنال کلاب به صورت هفتگی برای واحد کارورزی پزشکی خانواده در عرصه برنامه ریزی شد و از ابتدای اردیبهشت ماه با حضور تمامی اساتید و کارورزان مراکز در محل معاونت بهداشتی برگزار شد.
 3. .  تمامی مراکز جامع سلامت زیر مجموعه معاونت بهداشت دانشگاه توسط معاونت آموزش پزشکی عمومی بازدید و از نظر زیرساخت تبدیل به مراکز جدید آموزشی بررسی شد و همچنین دو مرکز جامع سلامت جدید برای واحد کارورزی پزشکی خانواده در عرصه به نامهای تهرانسر و کن تجهیز و افتتاح گردید؛ لذا با وجود ۵ مرکز، تعداد کارورزان هر مرکز برای ارتقای کیفیت آموزش کاهش یافت.
 4. مصاحبه با دو متخصص خانواده جدید  صورت گرفته و در فرآیند تحقیقات و بررسی بیشتر قرار گرفتند.
 5. با توجه به افزایش متخصصین محترم پزشکی خانواده، وابستگی مراکز جامع سلامت به اساتید محترم گروههای ماژور کاهش یافته و هم اکنون ایشان فقط در دو مرکز فعالیت دارند که باعث افزایش رضایت مندی گروهها گردیده است.
 6. نیاز سنجی بیمارستانها به کارورزان و کارآموزان مورد مطالعه و بازبینی قرار گرفت و نسبت تقسیم فراگیران بین بیمارستانهای مختلف با هماهنگی مدیران محترم گروهها و در جهت ارتقای کیفیت آموزش و کاهش لود کار در کشیکها، به روزرسانی شد.
 7. از بیمارستان شهدای یافت آباد سه مرتبه بازدید جامع صورت گرفت و تمامی زیرساختها و نیازهای تبدیل کاربری بیمارستان از حالت درمانی به آموزشی در شش جلسه و بر اساس اسناد چهارگانه پزشکی عمومی (استانداردهای کالبدی، استانداردهای ملی، کوریکولوم مصوب سال ۹۶ و سند توانمندسازی پزشکی عمومی) مورد بررسی دقیق صورت گرفت.
 8. دوره آموزشی توانمندسازی اساتید جهت پزشکان بیمارستان شهدای یافت آباد برنامه ریزی گردید و پکیج در اختیار ایشان قرار داده شد.
 9. برنامه ریزی و نگارش آموزش نامه بیمارستان شهدای یافت آباد و تدوین برنامه های آموزشی بخشهای مختلف شروع شد.
 10. کادر آموزشی و اداری معاونت آموزشی و EDO بیمارستان شهدای یافت آباد مشخص گردید.
 11. آنالیز آزمونها و تعیین درجه سختی سوالات با همکاری EDO آغاز گردید.
 12. بررسی کارنامه های درسی در کمیته پایش تحصیلی آغاز گردید.
 13. فعالیت کمیته برنامه ریزی معاونت پزشکی عمومی در جمع آوری طرح درس و طرح دوره ها و تدوین آموزشنامه پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز گردید.
 14. مدیریت دو فاز بالینی و غیربالینی پزشکی عمومی برای نظارت هرچه بیشتر بر فعالیت فازهای ۴ گانه پزشکی عمومی مشخص و شروع به فعالیت کردند.
 15. برنامه ریزی جدیدی برای برگزاری درس سمیولوژی در سه فاز تئوری، عملی و مواجه زودرس صورت گرفت.
 16. کمیته پایش و ارزشیابی ادواری برای ارزشیابی دوره های کارورزی و کارآموزی تمام بیمارستانها و همچنین فازهای علوم پایه و فیزیوپاتولوژی و سپس ارائه فیدبک به مدیران محترم گروهها تشکیل شد؛ شایان ذکر است این کمیته قرار است بازدیدهای ادواری و هفتگی از تمامی بشخهای بیمارستان مختلف داشته باشد و پس از ارائه فیدبک به مدیر محترم گروهها مجددا یک ماه بعد از همان بخش و بیمارستان برای بررسی حل مشکلات بازدید صورت خواهد گرفت.
 17. کارنامه های تمامی دانشجویان پزشکی عمومی مورد بررسی قرار گرفت و موارد افت تحصیلی به مرکز مشاور تحصیلی و روانشناسی معرفی شدند.
 18. جهت برگزاری کلاسهای تست و نکته آزمون پرانترنی و علوم پایه شهریورماه هم اندیشی صورت و برنامه ریزی انجام شد.

 

 • گروه اخبار : اخبار معاونت پزشکی عمومی
 • کد خبر : 333656
:
کلیدواژه ها
سعیده اجدری
خبرنگار

سعیده اجدری

Template settings