دکترشباهنگ جعفرنژاد
    متخصص طب اورژانس     
/https://cv.iums.ac.ir/cv/۱۷۸ 

روزهای کاری: همه روزه 
ساعات ملاقات با مراجعین با هماهنگی قبلی (مسئول دفتر : خانم حسین پور)
یکشنبه ها :   ۱۴:۳۰-۸   
تلفن  : ۸۶۷۰۳۳۳۹
دورنگار 
: ۸۸۶۲۲۷۲۳

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب