مسئول کمیته آموزش مجازی:

دکتر حمیدرضا خوش نژاد ابراهیمی – عضو هیات علمی گروه طب اورژانس

 

معرفی کمیته:

  •   توانمندسازی اعضاء هیات علمی گروه های آموزشی بالینی در راستای تولید پادکست، فیلم آموزشی و محتواهای آموزشی تعاملی به روش برگزاری کارگاه های منظم و هدفمند
  • ارائه حداقل 20% از محتواهای آموزشی در هر ترم بالینی به کارورزان و کارآموزان پزشکی بوسیله آموزش مجازی
  • برگزاری ژورنال و جلسات آموزشی بین بیمارستانی بوسیله روش الکترونیک (شروع با تهیه زیرساخت های لازم و با گروه های آموزشی علاقمند(
  •   معرفی و بحث پیرامون کیس های جالب و یا شایع در محیط مجازی دانشگاه توسط اساتید (بدین وسیله ارائه تجربیات بیش تر و مرور موارد آموزشی بیشتر(
  • تولید فراکتاب در زمینه دانش پایه نظیر معاینات بالینی، تفسیر رادیوگرافی، سی تی اسکن و سایر --تصویربرداری، تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انجام پروسیجرهای ضروری
  • برگزاری آزمون های درون بخشی یا حداقل بخشی از آنها بوسیله روش های مجازی
  •  پژوهش در زمینه کارایی، روش های مختلف کاربردی و رضایت مندی و فواید و معایب آموزش مجازی
Template settings