لیست اخبار صفحه :1
اشاعه "فرهنگ خدمت" توام با توجه به "ارزش‌های الهی" از نقش‌های کلیدی روابط عمومی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

اشاعه "فرهنگ خدمت" توام با توجه به "ارزش‌های الهی" از نقش‌های کلیدی روابط عمومی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به نقش مهم روابط عمومی‌ها در اشاعه فرهنگ خدمت توام با ارزش‌های الهی در بین دانشجویان، اساتید و کارکنان گفت: روابط عمومی‌های این دانشگاه با پرهیز از غلو و در مسیر صراط مستقیم، خدمات درمانی و بهداشتی این دانشگاه را به بهترین روش اطلاع‌رسانی کنند.

Template settings