لیست اخبار صفحه :1
تجمع دانشگاهیان "دانشگاه علوم پزشکی ایران" برای محکومیت جنایت رژیم اشغالگر قدس
در پی بمباران بیمارستان المعمدانی غزه صورت می‌پذیرد

تجمع دانشگاهیان "دانشگاه علوم پزشکی ایران" برای محکومیت جنایت رژیم اشغالگر قدس

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به حملات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی در اجتماع بزرگ جامعه نظام سلامت در حمایت از مردم مظلوم غزه شرکت می‌کنند.

Template settings