لیست اخبار صفحه :1
روایت طبیب جانباز ۷۰درصد از انگیزه پزشک‌شدن پس از جنگ/ ماجرای ترکشی که جرقه ورود به رشته پزشکی شد

روایت طبیب جانباز ۷۰درصد از انگیزه پزشک‌شدن پس از جنگ/ ماجرای ترکشی که جرقه ورود به رشته پزشکی شد

دکتر فرناد ایمانی؛ فلوشیپ درد و جانباز ۷۰درصدی که روشی نوین را در جراحی ستون فقرات راه‌اندازی کرده است که عوارض ناشی از جراحی را کاهش می‌دهد؛ ماجرای ورود به رشته پزشکی و جانبازشدنش را روایت می‌کند.

Template settings