• 1401/12/20 - 18:19
  • - تعداد بازدید: 29
  • - تعداد بازدید کنندگان: 27
  • Study time: کمتر از یک دقیقه

بازدید اعضای بورد وزارت بهداشت از بیمارستان رسول اکرم (ص) جهت صدور اجازه جذب فلوشیپ اندوواسکولار مغز

12510.mp3 بازدید اعضای بورد وزارت بهداشت از بیمارستان رسول اکرم (ص) جهت صدور اجازه جذب فلوشیپ اندوواسکولار مغز

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی : روز شنبه مورخ 13 اسفند ماه  هیأت ارزش یابی از دوره تکمیلی تخصصی جراحی مغز و اعصاب  وزارت بهداشت (آقای دکتر فرجی راد  ، آقای دکتر محمدی ، دکتر صالح پور و خانم پنبئی کارشناس دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی)در بیمارستان رسول اکرم (ص) حضور یافتند. در جلسه ای که با حضور این هیأت و اعضای هیأت علمی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، زمینه های لازم برای اجازه جذب دوره فلوشیپی اندوواسکولار مورد بررسی قرار گرفت و مواردی جهت اصلاح از طرح هیأت بازدید کننده مطرح شد. بازدید دوباره پس از اصلاح موارد مذکور جهت صدور اجازه جذب این دوره تکمیلی به عمل خواهد آمد.

  • Newsgroup : گروه های محتوا,اخبار آموزشی ,اخبار سلامت
  • News code : 12510
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

Pictures

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings