• 1403/04/12 - 10:24
  • - تعداد بازدید: 63
  • - تعداد بازدید کنندگان: 57
  • زمان مطالعه: کمتر از یک دقیقه

توانمند سازی مدرسین بالینی بیمارستان یافت آباد برگزار شد

335454.mp3 توانمند سازی مدرسین بالینی بیمارستان یافت آباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی : در راستای آموزشی شدن بیمارستان شهدای یافت آباد جلسه دوم  بخش حضوری توانمند سازی مدرسین بالینی بیمارستان یافت آباد روز پنجشنبه 7 تیرماه در دانشکده پزشکی برگزار شد .

گفتنی است ،توانمند سازی مدرسین بالینی بیمارستان فوق به صورت یکماهه در دوبخش حضوری و مجازی توسط واحد مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی و با همکاری  گروه آموزش پزشکی از 15 خرداد ماه لغایت 15 تیرماه سالجاری درحال برگزاری است ./

  • گروه اخبار : گروه های محتوا,اخبار آموزشی ,اخبارمدیریت توسعه آموزش ,[اخبار پايگاه]
  • کد خبر : 335454
:
کلیدواژه ها
مرجان خرم
خبرنگار

مرجان خرم

Template settings