مدارک لازم جهت ارتقاء مرتبه

 

1-  اخذ امتیاز فعالیت های فرهنگی (ماده ۱) از کمیسیون ماده یک دانشگاه (جهت اخذ امتیاز مربوطه، مدارک ذیل را به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهید)

  • جداول شماره ۱ الی ۹ ارتقاء - گواهی کارگاه های فرهنگیآخرین حکم حقوقی - اولین حکم حقوقی - حکم ارتقاء به دانشیاری جهت ارتقاء به استادی - احکام تبدیل وضعیت خدمت تمام وقت / تمام وقت جغرافیایی (در صورت وجود) - یک قطعه عکس - گواهی همکاری در بحران کرونا طبق فرمت ارسالی به گروه های آموزشی (در صورت وجود)  و سایر مدارک مرتبط با فعالیت های فرهنگی


2- اخذ تائیدیه هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاه (پس از صدور معرفی نامه از سوی دانشکده، به آدرس Jazb.iums.ac.ir مراجعه و در قسمت جذب هیئت علمی/ فرم های ثبت نام، فرم شماره ۱ را تکمیل و به همراه یک قطعه عکس به واحد جذب ستاد تحویل دهید.)

 

3- اخذ تائیدیه شرکت در کارگاه های روش تحقیق مقدماتی- روش تدریس مقدماتیدوره های توانمندسازی دانشگاهی (حداقل دو کارگاه) و نحوه استفاده از منابع الکترونیک از EDC (کارگاه ها باید مربوط به بازه زمانی مرتبه فعلی باشند)(طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)


4 - تسلط به زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه (طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)


5- نامه رسمی موافقت مدیر گروه


6- نامه رسمی شورای بیمارستان (اعضاء هیئت علمی بالینی(


7  -اولین و آخرین حکم (برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری)/ حکم ارتقاء به دانشیاری و آخرین حکم (برای ارتقاء به مرتبه استادی)


8 - کپی (شناسنامه، کارت ملی) و یک قطعه عکس


 -9جداول ارتقاء تکمیل و تایپ شده (به صورت دفترچه سیمی شده) که به امضاء مدیر گروه و عضو هیئت علمی رسیده باشد

-       فرم های تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و...) فاقد اعتبار بوده و لذا از پذیرش و ثبت آن در کمیته منتخب دانشکده خودداری می شود.

 

10 - در صورت وجود فعالیت های دانش پژوهی، ارائه گواهی مربوطه از سامانه ملی فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی وزارت بهداشت

11- وجود حداقل یک مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ایندکس شده در ISI یا PubMed  به عنوان نویسنده اول یا مسئول (جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری(


12-  وجود حداقل سه مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ایندکس شده در ISI یا PubMed  به عنوان نویسنده اول یا  نویسنده مسئول (جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی)


13- مشارکت در انتشار حداقل شش مقاله جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

 
14- مشارکت در انتشار حداقل هشت مقاله جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی

15- وجود حداقل یک مقاله فارسی چاپ شده در هر مرتبه ارتقاء


16- یکی از موارد ذیل جهت ارتقاء به استادی:

  • وجود حداقل یکی از سه مقاله شرطی بند 12 با IF مساوی دو یا بالاتر
  • یکی از مقالات بند ۱2 حداقل ۲۰ ارجاع در Scopus داشته باشد.
  •  H-index حداقل ۶ از Scopus
  • هر سه مقاله بند ۱2 دارای IF حداقل ۱.۵ باشند.


 -17سی دی، شامل فایل های های ( الف- فایل word تایپ شده جداول ارتقاء  ب- فایل pdf کلیه مقالات انگلیسی و فارسی که به ترتیب جدول 18 شماره گذاری شده باشند

ج- یک قطعه عکس پرسنلی)


18 -  مستندات مربوط به تک تک مقالات (پرینت مقاله کامل، پرینت محل ایندکس مقالات، پرینت IF، نامه پذیرش و متن مقاله پذیرش شده در صورت داشتن مقاله پذیرش شده)


19 اخذ H-Index از سایت Scopus و) Google Scholar پیرو مصوبه مورخ ۸/۳/۹۵ هیئت ممیزه دانشگاه، از ابتدای مهر ماه سال ۹۵،  H-Index از سایت Scopus برای متقاضیان ارتقاء به دانشیاری حداقل ۳ و برای متقاضیان ارتقاء به استادی حداقل ۵ مورد قبول است.)


20 - مستندات مربوط به پایان نامه ها (کپی صفحه اول پایان نامه و صورتجلسه دفاع) (امتیاز سرپرستی پایان نامه برای دانشیاری حداقل ۱۰ و برای استادی حداقل ۱۵ مورد قبول است)


21- تکمیل صحیح فرم مربوط به مقالات و خلاصه مقالات


22 - وجود مستندات مربوط به خلاصه مقالات


23 -نامه داوری طرح های پژوهشی، پروپوزال، پایان نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه/دانشکده (در صورت وجود)

 

24- نامه داوری مقالات بر طبق تعداد از سر دبیر مجله (در صورت وجود)


25- تائیدیه هیئت بورد یا هیئت ممیزه مرکزی یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت در صورت انجام فعالیت های خاص (ماده ۳ - بند ۸ آیین نامه ارتقاء)


26-در صورت تالیف کتاب، اخذ گواهی امتیاز کتاب از شورای نشر دانشگاه (معاونت پژوهشی دانشگاه) به همراه اصل کتاب


27-  مستندات مربوط به فعالیت های علمی – اجرایی (کپی ابلاغ ها از مراجع معتبر مربوطه)

 

لازم به ذکر است:

 

- ایمپکت فاکتور و ایندکس ذکر شده در سایت مجلات مورد قبول نیست و باید از دیتابیس مربوطه اخذ شود.
- وجود Dupplicate در مقالات منجر به تعویق بررسی پرونده بین شش ماه تا یکسال و درج در پرونده عضو هیئت علمی و حذف هر دو مقاله می شود.
- عضو هیئت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه، قبل از ارائه مدرک به واحد ارتقاء دانشکده، مقالات خود را با آخرین ویرایش فهرست نشریات نامعتبر خارجی ارزیابی و پس از حذف آن ها مدارک را تحویل نماید.
- سرپرستی پایان نامه های سایر دانشگاه ها به شرطی قابل محاسبه می باشد که مقاله ای از آن تولید شده باشد.
- مقاله منتج از پایان نامه شخص متقاضی مورد قبول نیست.

- تحویل مدارک به منزله حائز شرایط ارتقاء بودن نیست و بعد از بررسی مدارک، نتیجه اعلام می گردد.

 

Template settings