لیست اخبار صفحه :1
افتتاح اولین مرکز همکار معتمد در دانشکده پزشکی

افتتاح اولین مرکز همکار معتمد در دانشکده پزشکی

موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت"معتمد" از سال 1389 با هدف توانمند سازی و هم افزایی مدیران نظام سلامت شروع به فعالیت نمود . اولین جلسه توان افزایی روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی بنا به دستور وزیر محترم بهداشت و تیم وزارتی توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت در مرکز همکار معتمد، در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران افتتاح شد.

کنگره اپیدمیولوژی ایران بعد از چهارسال وقفه برگزار می‌شود

کنگره اپیدمیولوژی ایران بعد از چهارسال وقفه برگزار می‌شود

دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی کشور دهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران را از هشتم تا دهم آذر 1402 برگزار می‌کند.

Template settings