معاون امور هیئت علمی

دکتر سید محسن رحیمی

ملاقات: شنبه، یکشنبه، سه شنبه

ساعت:15-13

    معاون پژوهشی

   دکتر سمیده خوئی

ملاقات: همه روزه

ساعت:12-8


     

  معاون دانشجویی و فرهنگی

 دکتر یاسر لبافی نژاد

ملاقات: همه روزه

ساعت:15-13باهماهنگی قبلی

معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصص

دکتر شباهنگ جعفرنژاد

ملاقات: همه روزه(باهماهنگی قبلی)

ساعت:15-8

معاون آموزشی پزشکی عمومی

دکتر اکرم هاشمی

ملاقات: همه روزه(باهماهنگی قبلی)

ساعت:15-8

معاون آموزش تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا فلک

ملاقات: همه روزه (باهماهنگی قبلی)

ساعت:13-12

مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 دکتر محمدرضا شالبافان

ملاقات: شنبه تا سه شنبه(باهماهنگی)

ساعت:15-10

معاون مالی و اداری

دکتر نیوشا شهیدی

ملاقات: چهارشنبه

ساعت:10-9

 

Template settings