اهداف، ماموریت و چشم‌انداز

اهداف

معاونت پژوهشی یکی از معاونت‌های دانشکده پزشکی است، که وظیفه کلی آن ساماندهی و ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در دانشکده است. این معاونت به عنوان نخستین رسالت خود، مسئولیت تنظیم سیاست‌ها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاست‌های دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها را برعهده دارد.

ماموریت

فراهم ساختن زمینه مطلوب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی در راستای نقشه جامع علمی دانشگاه و کشور، تدوین برنامه عملی و نقشه راه پژوهش در گروه‌های مختلف دانشکده، افزایش سطح درآمدها و منابع خارج از دانشگاه در مسیر توسعه طرح‌های پژوهشی، افزایش همکاری‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، توجه ویژه به کیفیت مقالات (براساس شاخص‌های بین‌المللی)، افزایش تعداد پژوهش‌های محصول محور با هدف رفع چالش‌های پژوهشی و علمی کشور، ایجاد فضای مثبت رقابتی در فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده، رفع نیازهای آموزش در پژوهش از طریق برگزاری کارگاه‌ها و همایش‌های مناسب.

چشم‌انداز

دستیابی به شرایطی که معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به عنوان مطلوب‌ترین فضای انجام فعالیت‌های پژوهشی در سطح دانشگاه شناخته شود و محصولات پژوهشی آن سهم زیادی را درجهت توسعه و ارتقاء دانشکده و دانشگاه داشته باشد.

Template settings