تعریف روابط عمومی

روابط عمومی مجموعه ای از تلاشها و اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده به منظور استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروههای مورد نظر آن سازمان به شمار می رود.

وظیفه اصلی روابط عمومی ارائه نظرات و افکار عمومی سازمان به ریاست واحد و پیش آگاهی دهنده درپیش بینی امور با استفاده از ارتباط صحیح – منطقی و اخلاقی به عنوان ابزار اصلی است.

روابط عمومی مسئولیت ارتباطی سازمان رانیز برعهده دارد که از طریق آن می کوشد سازمان را برای دستیابی به اهداف خود از طریق ارائه اطلاعات ارتباطی با محیط سازگار کند و یا درصورت نیاز درمحیط تغییرات نگرشی مطلوب را ایجاد کرده و یا شرایط موجود را به شرط مساعد بودن حفظ کند .

روابط عمومی چشم و گوش سازمان بوده یعنی نقاط ضعف و قوت سازمان را به بالاترین مقام سازمان منعکس میکندکه این امر به منظور برنامه ریزی برای ارتقاء تمام سطوح است .

 

برنامه جامع عملیاتی روابط عمومی

-   ارائه دهنده چهره مناسب از دانشکده پزشکی

-   ایجاد و تقویت روابط عمومی الکترونیک

-   توسعه روابط درون و برون سازمانی بصورت دو سویه

-  کسب حمایت موسسات و گروههایی که درفیلد کاری مرتبط می باشند

-   شفاف و قابل نقد کردن فعالیتهای مدیریتی دانشکده پزشکی

-   درآمدزایی ازطریق معرفی توانمندیهای دانشکده پزشکی (گروهها و آزمایشگاهها و... )

 

اهداف اختصاصی

• سنجش اثربخشی در وب (از طریق نظرسنجی الکترونیک -تعداد بازدید کننده صفحات

•  تعداد مراجعه کنندگان کل -تعداد دانلودها و چاپ صفحات)

• راه اندازی سیستم ارزیابی مستمر نگرش و افکار درون سازمانی و انتقال آن به ریاست و معاونت های مربوطه به منظور ارتقاء ارائه خدمات  (افکار سنجی )

•  فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درمناسبتهای تقویم کشور و تقویم سلامت

• برگزاری کارگاه و تکثیر فایل آموزشی به منظور توانمندسازی مدیران و کارکنان درخصوص اهمیت خبر و رسانه

•  افزایش بازدید از سایت توسط کاربران از طریق (ایجاد لینک های مناسب وکاهش مراجعه حضوری -کاهش استفاده از رسانه های چاپی -سرعت در ارایه خدمات و اطلاعات الکترونیک )

• مصاحبه با کلیه مدیران گروههای آموزشی درراستای انعکاس توانمندیها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی که درامکان درآمدزایی و کسب حمایت موسسات و گروههای مخاطب موثر است.

 •  راه اندازی سیستم پاسخگویی به نظرات مخاطبین

 

شرح وظایف

-      ثبت مستمر وقایع و تهیه اخبار (متن – عکس- فیلم)

-     انتشار اخبار و وقایع مهم سازمان از طریق سایت دانشکده

-     تائید ونصب پوستر و بنر و... (سمینارها – کنفرانس ها و ایام ملی و مذهبی)

-     تهیه پیام تبریک و تسلیت جهت اعضاء هیئت علمی – کارکنان و دانشجویان 

-     بروزرسانی سایت دانشکده

-     تهیه جواب به نظرات کاربران سایت دانشکده

-     بازدید از سایتهای وزارت بهداشت و دیگر سازمانهای مرتبط و درج اخبار مربوط درسایت

-    سخنگوی دانشکده پزشکی جهت معرفی دانشکده و دستاوردهای آن به بازدید کنندگان (مدارس و دانشجویان سایر دانشگاهها)

-   برگزاری نمایشگاه های مختلف درون و بیرون دانشگاه(جهت معرفی دانشکده پزشکی )

-   مصاحبه با نخبگان و مدیران گروه ،روسای مراکز آموزشی ودرمانی و دانشجویان رتبه دار

-  برگزاری جشن های بازنشستگی کارکنان و تقدیر از کارکنان نمونه و دانشجویان رتبه های برتر

-    تهیه بیانیه و تکذیبیه درخصوص اخبار و اطلاعات دانشکدهTemplate settings