اهداف راهبردی

  • ارتقاء سطح سلامت جامعه، افزایش کیفیت زندگی، استقرار حاکمیت بالینی، ارائه خدمات پزشکی و سلامت در بالاترین سطح
  • تقویت و توسعه حاکمیت آموزشی در کلیه گروه ها و ایجاد یک محیط آموزشی استاندارد که ضمن توجه به سرمایه های انسانی و اندیشه های پویا و خلاق بتواند با تکیه بر اصول و فن آوری های نوین در ارائه دانش روز، محیطی را برای فراگیران فراهم نماید تا آنان قادر به فراگیری دانش به طور مستمر در تمام عمرخود باشند.
  • ترویج و گسترش پژوهش های هدفمند، کاربردی با هدف خلق ثروت و رفع نیازهای سلامت جامعه
  • توجه ویژه به کیفیت آموزش پزشکی عمومی و ارتقاء آن به بالاترین سطح
  • تقویت مهارت های مرتبط با رفتارهای اجتماعی و حرفه ای در فراگیران و تاکید بر رعایت کرامت انسانی در رفتار با بیماران و همکاران
  • ایجاد زیرساخت های لازم برای از بین بردن مرزهای علوم پایه و بالینی و ایجاد تیم هایMultidisciplinary و راه اندازی رشته های بین رشته ای و سرمایه گذاری بیشتر برای افزایش دانشجویان MD-PhD
  • برنامه محور و هدفمند کردن گروه های آموزشی با ترویج فرهنگ برنامه ریزی و مدیریت راهبردی
  • ترویج و گسترش همکاری های بین المللی در حوزه های آموزش و پژوهش

 

Template settings