ارزیابی بیرونی مقطع پزشکی عمومی تیرماه ۱۳۹۸

ارزیابی بیرونی مقطع پزشکی عمومی با حضور ۱۱  نفراز ارزیابان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درتیرماه ۱۳۹۸ انجام شد .

دراین ارزیابی مراکز آموزشی ودرمانی تابعه ( حضرت رسول اکرم (ص)، حضرت علی اصغر(ع) ،فیروزگر ، مرکز روانپزشکی تهران و ....)،
مراکز جامع سلامت ( والفجر و ... ) ،  مرکز  رشد دانشگاه ، مرکز مهارتهای بالینی ، آزمایشگاه جامع ، کتابخانه مرکزی ، کمیته پژوهشی دانشجوییگروههای علوم پایه پزشکی ( بیوشیمی ، فیزیک پزشکی ، میکروب شناسی ، آناتومی ، ژنتیک ، و ...... ) ، گروههای علوم بالینی ( آسیب شناسی و... )معاونت برنامه ریزی وتوسعه آموزش پزشکی، معاونت  پزشکی عمومی وسایر واحدهای دانشکده  پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتهمچنین جلساتی به شرح ذیل : جلسه با اعضاء هیات علمی ومدیران کلیه گروههای علوم پایه پزشکی و برخی گروههای علوم بالینی جلسه با نمایندگان دانشجویان مقطع پزشکی عمومی ورودی کلیه سال های دوره پزشکی بصورت کاملا خصوصیو در نهایت  با تشکیل جلسه اختتامیه به پایان رسید .

Template settings