سرکار خانم دکتر نهاردانی (رئیس اداره آموزش)

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

تلفن داخلی  :          86703348

تلفن مستقیم:       88622716

Template settings