شرح وظایف کارشناس امور دانشجویی

 • ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و اخذ مدارک
 • هماهنگی با امور خوابگاه جهت اسکان دانشجویان ورودی جدید
 • ارائه کارت دانشجویی و اتیکت بالین به دانشجویان ورودی جدید
 • اخذ سند تعهد محضری و بررسی و کنترل آن و ارسال به معاونت دانشجویی دانشگاه
 • ارائه تسهیلات صندوق رفاه شامل وام های (تحصیلی،مسکن، ضروری، ودیعه مسکن، بیمه و شهریه)
 • ارائه تسویه حساب به دانشجویان فارغ التحصیل، انتقالی، میهمان و اخراجی
 • تهیه فرمها و فرایندهای اموردانشجویی و امورفرهنگی
 • تهیه و تنظیم اسامی و شماره تلفن همراه دانشجویان ورودی جدید و ارسال به دانشگاه
 • برگزاری مراسم دانشجویی ( معارفه دانشجویان ورودی جدید، جشن فارغ التحصیلی و .....)

 

شرح وظایف کارشناس امور فرهنگی

 • هماهنگی در اجرایی شدن برنامه های توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای
 • هماهنگی در امر برگزاری گرامیداشت، برنامه ها و مناسبت های فرهنگی، ملی، مذهبی، معارفه دانشجویان، ورود به بالین و ....
 • هماهنگی برگزاری جلسات فرهنگی و تنظیم صورت جلسات (بسیج دانشجویی_ شورای فرهنگی ...)
 • کمک در بستر سازی برای شکوفایی استعدادهای فرهنگی- اجتماعی دانشجویان و کارکنان
 • نیازسنجی و برنامه ریزی در زمینه فرهنگی کارکنان
 • هماهنگی دربرگزاری اردوها، مسابقات فرهنگی و امور فوق برنامه
 • تدوین و تنظیم مطالب فرهنگی– اجتماعی  در وب سایت
 • پایش مستمر فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات فرهنگی– اجتماعی مربوط به دانشجویان، تنظیم و ارائه گزارش عملکرد به مسئولین
 • تایپ و صدور معرفی نامه، ابلاغ، دعوت نامه و تقدیرنامه های مربوطه به حیطه فعالیت
 • همکاری با کارشناس امور دانشجویی در ارایه بهتر امور
 • نصب اطلاعیه در بوردهای معاونت دانشجویی و فرهنگی و نظارت بر به روز رسانی آن ها
 • پاسخگویی و راهنمایی ارباب رجوع
 • پیگیری نامه های ارجاع شده و گزارش آن ها
 • بازبینی فرم ها و فریندهای امور فرهنگی
 • انجام سایر امور محوله ازسوی معاون دانشجویی و فرهنگی
Template settings