شرح وظایف کارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی:

 • کسب خط مشی و دستورالعمل‌های لازم از معاونت آموزشی
 • بررسی نامه‌های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن‌ها
 • تهیه پیش‌نویس‌ها و بخشنامه‌های لازم
 • نظارت در توزیع نامه‌ها و بخشنامه‌ها و یا برنامه‌های آموزشی
 • تنظیک جلسات آموزشی و تهیه صورت جلسات
 • اجرا و پیگیری موارد مطرح شده در جلسات
 • هماهنگی امتحانات ارتقا و گواهینامه
 • معرفی رزیدنت‌ها به مراکز آموزشی درمانی
 • نظارت و کنترل حضور و غیاب رزیدنت‌ها و اعلام غیبت‌ها
 • اعلام گواهی انجام کار
 • همکاری و هماهنگی آموزشی با گروه‌های آموزشی
Template settings