شرح وظایف کارشناسان پژوهشی

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • انجام امور مربوط به طرحهای تحقیقاتی
 • انجام امور مربوط به ثبت پروپوزال طرح تحقیقاتی در پژوهشیار
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی و سایر جلسات مرتبط
 • ارائه مشاوره به مجریان و همکاران طرحهای تحقیقاتی
 • اعمال امتیاز برای طرحهای مشترک علوم پایه و بالینی
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شرح وظایف امور پایان نامه

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • تحویل پروپوزال پس از تصویب شورای پژوهشی دانشکده برای صدور شناسایی
 • وارد نمودن اطلاعات و ارسال مدارک اساتید خارج از واحد جهت همکاری در پایان نامه های واحد بصورت راهنما و مشاور
 • اسکن و ارسال مدارک اساتید هیات علمی با مرتبه مربی جهت اخذ مجوز از سازمان مرکزی برای همکاری در پایان نامه
 • تحویل پایان نامه برای ارسال به داور جهت داوری با صدور ابلاغ اساتید داور خارجی و داخلی برای دانشجویان دوره دکتری ارسال دو نسخه پایان نامه به داوران خارج از واحد
 • ارسال ابلاغ دفاع یا عدم دفاع برای اطلاع دانشجو و گروه مربوطه به دانشکده پس از انجام داوری و ارسال نظر داور محترم به گروه
 • ثبت فرم پس از دفاع دانشجو در سایت سازمان مرکزی خارج نمودن دانشجوی دفاع شده از لیست اساتید
 • وارد نمودن نمره مقاله در سایت سازمان مرکز ی برای دانشجویانی که پس از دفاع یا هنگام دفاع پذیرش یا چاپ مقاله ارائه داده اند
 • بررسی ظرفیت اساتید دردانشگاه و ارائه گزارشات به مسئولین مافوق
 • پاسخ به سوالات دانشجویان و رفع مسایل و مشکلات در مورد پایان نامه ها بصورت تلفنی
 • اختصاص ایمیل جهت پاسخ به سوالات دانشجویان برای تسهیل در روند انجام پایان نامه
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
Template settings