معاون پژوهشی دانشکده پزشکی:

 

                                                            سرکار خانم دکتر سمیده خوئی استاد بیوفیزیک گروه فیزیک پزشکی                                                                                      

 راه‌های ارتباطی با معاونت پژوهشی دانشکده

دانشکده پزشکی، طبقه سوم، اتاق ۴۲۴


۰۲۱-۸۸۶۰۲۲۱۹

 

 

 
تنظیمات قالب