دکترشباهنگ جعفرنژاد
    متخصص طب اورژانس     

مرتبه علمی : دانشیار
سوابق علمی

روزهای کاری: همه روزه 
 ملاقات با مراجعین با هماهنگی قبلی (مسئول دفتر : خانم حسین پور)

تلفن  : ۸۶۷۰۳۳۳۹
دورنگار 
: ۸۸۶۲۲۷۲۳

 

آشنایی با معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

این معاونت وظیفه برنامه ریزی، نظارت، ارزشیابی و اجرای کلیه برنامه های آموزشی تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ موجود را منطبق با کوریکولوم های مصوب بعهده دارد و نیز در اجرای دقیق کلیه دستورالعملهای آموزشی ابلاغی از وزارت متبوع و دانشگاه اهتمام می ورزد.  همچنین مسئولیت راه اندازی و توسعه رشته های جدید تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی دانشکده پزشکی را منطبق با قوانین موجود بعهده دارد. این معاونت وظیفه برنامه ریزی اجرای ارزیابی درونی برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی و تشکیل کمیته پشتیبانی در خصوص عملیاتی کردن نتایج ارزیابی برنامه ها را بعهده داشته و وظیفه برنامه ریزی و تقویت ارزشهای انسانی و حرفه ای گری در فرآیند آموزشی تخصصی، فلوشیپ و فوق تخصصی را دارا است. همچنین برگزاری آزمون های فلوشیپ، ارتقاء و گواهینامه تا مرحله اعلام نتایج و همکاری با وزارت متبوع در برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی و فوق تخصصی و نیز نظارت بر آزمون های دوره ای کلیه گروه های بالینی را مدیریت نموده و برگزار می نماید. 

 

برنامه اجرایی معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

  • انجام ارزیابی درونی کلیه برنامه های آموزشی و ارزیابی بیرونی درون دانشگاهی
  • رسیدگی به پرونده های مطروحه هفته ای یکبار و تدوین گردش کار برای فرایندهای موجود در معاونت

 

معرفی فعالیت ها و وظایف معاونت

1)پس از ثبت نام اولیه دستیاران در دانشگاه، اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان به گروه‌های مربوطه و درخواست شروع به دوره از گروه در مقاطع تخصصی، فوق‌تخصصی و فلوشیپ

2)اعلام شروع به دوره آموزشی دستیاران به معاونت آموزشی دانشگاه

3)صدور ابلاغ کمک هزینه (انتصاب، ارتقاء، افزایش طول دوره، برقراری حق ارشدیت و تأهل) برای دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی که کمک هزینه ایشان همه ساله در هیأت امناء دانشگاه مصوب و به دانشکده‌ها ابلاغ می‌گردد

4)صدور گواهی اشتغال به تحصیل به مراکز مورد درخواست دستیاران

5)انجام  امور مربوط به انتقال، مهمانی و تغییر رشته دستیاران از طریق مراجع قانونی و سامانه‌های مربوطه

6)انجام کلیه امور مربوط به درخواست‌های انصراف (اعم از مشکلات پزشکی و غیرپزشکی) در مورد دستیارانی که در بخش حضور نیافته‌اند پس از 3 بار ارسال اخطار کتبی اخراج از سیستم آموزشی به دلیل عدم حضور در مراکز تابعه صادر می‌گردد

7)انجام کلیه امور مربوط به درخواست‌های مرخصی‌های استعلاجی. ارسال برگه‌های مرخصی استعلاجی به منظور بررسی توسط کمیسیون پزشکی جهت کلیه مقاطع تحصیلی در طول دوره آموزش بر اساس مصوبه کمیسیون پزشکی دانشگاه ارسالی از معاونت دانشجویی

8)پیگیری گزینش دستیاران  از ستاد مرکزی و هسته گزینش

9)مکاتبه با گروه‌ها جهت اعلام ظرفیت پذیرش دستیار، فوق تخصصی و فلوشیپ از طرف مدیران گروه‌ها و جمع آوری و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

10)ارتباط تنگاتنگ با گروه‌های آموزشی در ارتباط با مسائل آموزشی دستیاران

11)پاسخ به نامه‌های ارجاعی از امور آموزشی دانشگاه، مراکز آموزشی درمانی، ...

12)کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون ارتقاء و گواهینامه  (درخواست از گروه‌های آموزشی جهت اعلام نمره دستیاران، بررسی نمرات، تفکیک دستیاران واجد شرایط از غیر آن،  ورود اطلاعات در فرم‌های دبیرخانه، تشکیل جلسه جهت مشمولین دو ارتقاء همزمان که دارای شرایط خاص می‌باشند، تشکیل جلسه جهت دستیاران معترض به اعلام نمره گروه، بررسی مشخصات دستیاران در سامانه ثبت‌نام آزمون و اطلاع‌رسانی جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، برگزاری آزمون، دریافت نتایج و ارسال به گروه‌های آموزشی.

13)کلیه فعالیت‌های مربوط به آزمون فلوشیپ شامل: (درخواست از گروه‌های آموزشی جهت اعلام ظرفیت و منابع آزمون، ارسال به ستاد مرکزی دانشگاه و دبیرخانه، برگزاری آزمون، اعلام نمرات اسامی واجدین شرایط شرکت در آزمون شفاهی یا آسکی، نظارت برحسن اجرای آزمون، دریافت نمرات آسکی از گروه‌ها، ورود نمرات کتبی، شفاهی یا آسکی در فرم‌های مربوطه، ارسال به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی. دریافت اسامی پذیرفته‌شدگان از وزارت متبوع، اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان به گروه‌های آموزشی

14)مکاتبه با مراکز و گروه‌ها بمنظور اطلاع‌رسانی به دستیاران در مورد چگونگی انجام مراحل فراغت از تحصیل

15)مراجعه دستیار به دانشکده و بمنظور طی سایر مراحل فراغت از تحصیل و ارائه مدارک لازم

16)بررسی پرونده جهت فارغ‌التحصیلان متقاضی خواستار سوابق تحصیلی که شامل دوره‌های آموزشی در مراکز آموزشی تابعه می‌باشد

17)ارسال پرونده‌های فارغ‌التحصیلی دستیارانی که دوره دستیاری ایشان به دلیل پایان دوره و کسب نمره قبولی در آزمون گواهینامه یا دانشنامه تخصصی خاتمه داده شده است

18)ارسال پرونده‌های فارغ‌التحصیلی دستیارانی که دوره دستیاری ایشان به دلیل پایان دوره و کسب نمره قبولی در آزمون گواهینامه یا دانشنامه فوق‌تخصصی خاتمه داده شده است

19)اعلام نمرات کتبی و شفاهی فارغ‌التحصیلان سال‌های گذشته که پس از شرکت مجدد در آزمون دانشنامه موفق به کسب نمرات قبولی شفاهی و کتبی گردیده‌اند

20)تأیید تاریخ شروع و پایان دوره و کلیه موارد درج شده در اصل مدرک گواهینامه، دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی ارسالی از معاونت آموزشی

21)پیگیری ارسال طرح یکماهه  جهت دستیاران سال آخر که این طرح جزء برنامه آموزشی ایشان محسوب می‌شود. در صورت عدم طی دوره یاد شده امکان شرکت در آزمون دانشنامه میسر نمی‌باشد

22)اعلام نتایج قبولی پذیرش فوق‌تخصص از امور آموزشی دانشگاه و ارسال اسامی پذیرفته‌شدگان به مسئولین گروه‌های فوق‌تخصصی

23)اطلاع‌رسانی بخشنامه‌های ارسالی از وزارت متبوع، معاونت درمان و ... به منظور ابلاغ به کلیه افراد ذینفع

24)وصول و ارسال پاسخ در مواردی که از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی یا سایر مراجع ذیصلاح استعلام می‌گردد.

25)پاسخ به موارد حقوقی که از مراجع قانونی به این واحد ایفاد می‌گردد

26)معرفی به گروه‌های آموزشی جهت افرادی که بمنظور ارزشیابی از خارج کشور مراجعه می‌نمایند و دریافت پاسخ و ارسال جوابیه به امور آموزشی دانشگاه

27)تشکیل جلسه با گروههای دارای مشکل و ارائه راهکار با همکاری ایشان

28)پیگیری موارد مربوط به ثبت و دفاع از پایان و  تکمیل فرایند مربوط به سامانه روش تحقیق به منظور شرکت در آزمون ارتقا و گواهینامه و صدور ابلاغ کمک هزینه تحصیلی

29)ارسال مدارک  متقاضیان ادامه تحصیل تبعه خارج کشور به گروهها، درخواست ارزشیابی و اعلام نظر گروه، در صورت موافقت گروه و اثبات توانمندی علمی و عملی معرفی به معاونت بین الملل جهت طرح در شورای آموزشی مربوطه

30)همکاری با معاونت بین‌الملل جهت پذیرش دستیاران خارجی

31)پیگیری موارد مربوط به  پرداخت شهریه  دستیاران کلیه مقاطع و مکاتبه با گروهها ، معاونت اداری مالی، معاونت آموزشی دانشگاه

32)تکمیل اطلاعات مربوط  به بازدید رتبه بندی و اعتبار بخشی موسسه ایی دانشکده پزشکی

33)پاسخگویی و پیگیری موارد مربوط به سامانه نقل و انتقالات دستیاران در دو نوبت شامل درخواست از گروهها جهت اعلام نیاز و ثبت ظرفیت در سامانه، اعلام به گروهها جهت پیگیری و نظردهی به درخواست متقاضیان، تهیه و تنظیم پیش  نویس از درخواستها به منظور تشکیل جلسه در دانشگاه

34)اعلام اسامی و مشخصات دستیاران سال اول جهت ساخت اتیکت به معاونت دانشجویی

35)تشکیل جلسه کارشناسان  هر 4 ماه یکبارجهت تشریک مساعی در امور و بیان مشکلات صنفی و شخصی و اداری در دفتر معاونت تخصصی

36)جلسه کارشناس مسئول معاونت در هفته حداقل دوبار و طرح مسایل مربوطه

Template settings