سرپرست معاونت آموزش پزشکی عمومی

     نام ونام خانوادگی : دکتر ندا رحیمیان

مدرک تحصیلی 
:
متخصص داخلی

تلفن تماس: ۸۶۷۰۳۳۲۱

 

دوره پزشکی عمومی به عنوان اولین مرحله از تحصیل در رشته پزشکی است. براساس سند چشم انداز دوره پزشکی عمومی دانشگاه، هدف این برنامه تربیت پزشکی است که ضمن پایبندی به اصول اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای و دارا بودن اعتماد به نفس، زیربنای علمی و توانائیهای لازم برای ایفای نقش به عنوان پزشک سطح اول خدمات در نظام سلامت را به طور مستقل دارا باشد.
با توجه به اهمیت ویژه آموزش پزشکی عمومی و نقش آن در نظام سلامت کشور و ضرورت ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه های آموزشی نوین پزشکی عمومی و تحول در نظام آموزش پزشکی عمومی، این معاونت در نظر دارد با در نظر گرفتن افق آینده و تربیت پزشکی عمومی مجرب گامی موثر در این راستا بردارد.
این معاونت شامل :  امور آزمون ها، مرکز مهارت های بالینی  ، دفتر استاد راهنما  ، واحد اعتبار بخشی و رتبه بندی پزشکی عمومی و اداره آموزش است.                        

شرح وظایف معاونت آموزش پزشکی عمومی
•     نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزشی و سیاست های ناظر بر آموزش پزشکی عمومی
•     نظارت بر عملکرد کارشناسان اداره آموزش
•   تعامل با گروههای آموزشی اعم از علوم پایه و بالینی در جهت پیشبرد سیاستهای وزارت متبوع و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
•  بررسی و پیگیری امور آموزشی و اداری دانشجویان رشته پزشکی از بدو ورود تا فارغ التحصیلی
•    برگزاری آزمون های جامع کشوری و درون دانشگاهی
•    تامین فضای فیزیکی آموزشی مناسب و مطلوب مطابق با استانداردها
•    تجهیز و راه اندازی مرکز مهارتهای بالینی و مرکز انفورماتیک جهت برگزاری آزمونهای عملی و الکترونیکی

 

مسئول دفتر معاونت پزشکی عمومی : سرکار خانم علیپور

شماره تماس  دفتر معاونت پزشکی عمومی : ۸۶۷۰۳۳۲۱  --- ۸۸۶۰۲۲۲۴

پاسخگویی : روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از شاعت ۸ صبح لغایت ۱۵:۳۰

محل دفتر : دانشکده پزشکی طبقه دوم اتاق شماره ۳۲۱
 Template settings