سرکار خانم دکتر سمیده خوئی

استاد بیوفیزیک گروه فیزیک پزشکی

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی:

  • سیاست‌گذاری، سازمان‌دهی، نظارت و انجام کلیه امور اداری مربوط به پایان‌نامه‌ها دانشکده
  • تصویب برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مطابق آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط
  • حضور در کمیته‌های مربوط به بررسی طرح‌های پژوهشی
  • بررسی طرح‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها در کمیته اخلاق و اختصاص کد اخلاق به آن‌ها
  • بررسی برونداد علمی اعضاء هیات علمی دانشکده
  • ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و سایر واحدهای مرتبط
  • ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده
  • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
  • نظارت بر امر تهیه و در دسترس قرار دادن کتب، نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان
  • سیاست‌گذاری، سازمان‌دهی، نظارت و انجام کلیه امور اداری مربوط به طرح‌های پژوهشی دانشکده

 

راه‌های ارتباطی با معاونت پژوهشی دانشکده

دانشکده پزشکی، طبقه سوم، اتاق ۴۲۴


۰۲۱-۸۸۶۰۲۲۱۹

Template settings