چشم انداز،رسالت،ارزشها

 

چشم انداز (Vision)
می خواهیم در دانشکده پزشکی با استفاده از روش های نوین آموزشی و ترویج پژوهش های کاربردی پیشرو، نقشی محوری در تولید علم پزشکی و نشر آن ایفا کرده و بالاترین سطح خدمات سلامت را در جامعه ارائه دهیم.
 
رسالت (Mission)
برآنیم تا با انجام پژوهش های خلاقانه و کاربردی، اجرای برنامه های آموزشی نوآورانه و ایفای نقش رهبری در آموزش پزشکی، سطح سلامت آحاد جامعه را ارتقاء دهیم. تلاش خواهیم کرد تا با رعایت ارزش ها و با بالاترین استانداردها محیطی بسازیم که امکان شکوفا شدن هر چه بیشتر استعدادها و ظرفیت ها در آن فراهم شود.
 
ارزش های محوری (Core Value)

تعهد به حرفه ای گری و اخلاق پزشکی شامل مراقبت بیمار محور، درستکاری و پاسخ گوئی، نظارت بر توزیع عادلانه و اخلاقی سلامت، تلاش مستمر برای ممتاز بودن

احترام به کرامت انسانی

مسئولیت پذیری و تعهد در برابر وظایف اصلی محول شده

نوآوری و خلاقیت برای ارتقاء فردی و سیستمی

رویکرد تیمی و چندرشته ای در حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی

مراقبت در حفظ و به کارگیری مناسب منابع دانشگاه و حساسیت در برابر اتلاف آن

برنامه محوری در حیطه مدیریت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات

تنظیمات قالب