چشم انداز،رسالت،ارزشها

 

دورنما (Vision)
دانشکده پزشکی، پیشرو در تولید علوم پزشکی و ارائه دهنده خدمات سلامت در بالاترین سطح کیفیت با استفاده از روش های نوین آموزشی و پژوهش های کاربردی است.
 
رسالت (Mission)
تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر، مبتنی بر آموزش های نوآورانه و پژوهش های خلاقانه و راهبری خدمات درمانی موثر به آحاد جامعه با رویکرد عدالت و تعالی خدمات سلامت 

 
ارزش های محوری (Core Value)
  • تعهد به حرفه ای گری و اخلاق پزشکی شامل مراقبت بیمار محور، درستکاری و پاسخ گوئی، نظارت بر توزیع عادلانه و اخلاقی سلامت، تلاش مستمر برای ممتاز بودن
  • احترام به کرامت انسانی
  • مسئولیت پذیری و تعهد در برابر وظایف اصلی محول شده
  • نوآوری و خلاقیت برای ارتقاء فردی و سیستمی
  • رویکرد تیمی و چندرشته ای در حوزه های آموزشی، پژوهشی و درمانی
  • مراقبت در حفظ و به کارگیری مناسب منابع دانشگاه و حساسیت در برابر اتلاف آن
  • برنامه محوری در حیطه مدیریت آموزش و پژوهش و ارائه خدمات
Template settings