نام کارشناس

مقطع

رشته‌های مربوطه

 

خانم ذوالقدر

86703336

تخصصی

قلب و عروق- طب اورژانس

فوق تخصصی

بیماری های قلب و عروق

فلوشیپ

اینترونشنال کاردیولوژی- اکوکاردیوگرافی- الکتروفیزیولوژی- نارسایی قلب- بیماری های مادرزادی قلب در بالغین

آقای محققیان

86703338

تخصصی

رادیولوژی- جراحی کلیه- گوش و حلق و بینی- رادیوآنکولوژی- طب کار- پوست

فوق تخصصی

-

فلوشیپ

لارنگولوژی-اتولوژی و نورواتولوژی- جراحی سر و گردن- رینولوژی- اندویورولوژی- پیوند کلیه- اروانکولوژی- تصویربرداری قلب و عروق- رادیولوژی مداخله‌ای

خانم صمدی

86703340

تخصصی

داخلی- پزشکی اجتماعی- پزشکی خانواده- طب سالمندی- روانپزشکی- بیماریهای عفونی و طب گرمسیری

فوق تخصصی

بیماری‌های ریه- نفرولوژی- گوارش و کبد بزرگسالان- غدد بزرگسالان- روماتولوژی- خون و سرطان بالغین

فلوشیپ

طب روان تنی- روان درمانی- روانپزشکی سالمندی- پزشکی خواب- روانپزشکی اعتیاد

خانم تیمسار

86703360

تخصصی

بیماری‌های کودکان- ارتوپدی - پزشکی هسته ای

فوق تخصصی

کلیه کودکان-قلب کودکان-خون و سرطان کودکان-عفونی کودکان-غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان-آلرژی و ایمونولوژی بالینی- طب نوزادی و پیرامون تولد-بیماری های مغز و اعصاب کودکان

فلوشیپ

جراحی ستون فقرات(ارتوپدی)- جراحی دست- زانو- تومورهای استخوانی- شانه و آرنج- هیپ و لگن- اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق کودکان- مراقبت‌های ویژه کودکان

خانم هدایتی

86703335

تخصصی

بیهوشی- زنان و زایمان- جراحی عمومی

فوق تخصصی

جراحی اطفال- مراقبتهای ویژه بزرگسالان

فلوشیپ

بیهوشی ناحیه ای- درد- جراحی عمومی درون‌بین- جراحی کولورکتال- جراحی درون‌بین زنان- آنکولوژی زنان- طب مادر و جنین- ناباروری- جراحی پستان- بیهوشی قلب

خانم فرشین پور

86703335

تخصصی

 

فوق تخصصی

 

فلوشیپ

 

خانم عبدی

86703341

تخصصی

بیماری‌های چشم- جراحی مغز و اعصاب- آسیب شناسی- بیماری‌های مغز و اعصاب- طب فیزیکی و توانبخشی

فوق تخصصی

جراحی قلب - جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی

فلوشیپ

جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم- ویتره ورتین- قرنیه- گلوکوم- چشم کودکان- جراحی ستون فقرات(جراحی مغز و اعصاب)- نوروواسکولار اینترونشن- جراحی بیماری‌های مادرزادی قلب- آسیب‌شناسی گوارش آسیب‌شناسی پوست- استریوتاکسی فانکشنال

دکتر عباسی

88622720

 

مدیر واحد ارزشیابی

خانم رمضان زاده

86703337

-

کارشناس ارزشیابی و اعتباربخشی

 

خانم چهره

86703313

-

کارشناس ارزشیابی و اعتباربخشی

خانم حسین پور

86703339

مسئول دفتر معاونت

خانم زارع

86703344

کارشناس مسئول

Template settings