مسئول واحد کارپردازی دانشکده پزشکی

 آقای قاسمی

شماره تماس :88602221 داخلی3445

 

شرح وظایف:

 • جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات
 • هماهنگی جهت حمل و تحویل اجناس خریداری شده به انبار در مقابل اخذ رسید و قبض انبار
 • همکاری در تهیه قراردادهای مربوط به خرید کالا و خدمات
 • بررسی و کنترل وضعیت قیمت کالاهای مورد نیاز و موجود در بازار
 • پیگیری تامین منابع ارزی مورد نیاز موسسه جهت خرید تجهیزات و ملزومات خارجی
 • پیگیری تامین و تخصیص ارز جهت خریدهای خارجی با نظر مسئولین ذی ربط
 • مکاتبه و مذاکره با شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی
 • ارتباط موثر با تولید کنندگان کالا و شرکت های عرضه کننده داخلی و خارجی
 • رسیدگی و بررسی اولیه اسناد هزینه تنظبم شده توسط کار پرداز و تائید و ارسال آن به حسابدار واحد
 • نظارت بر امور سفارش ها از جمله خرید و ترخیص کالاهای وارده در راستای گشایش اعتبار برابر قوانین مقررات مربوط
 • توانایی تحقق و سنجش بازار براساس قیمت، کیفیت،خدمات پشتیبانی و پاسخگویی
 • انجام کلیه امور تشریفات مناقصه ها و مزایده های دانشگاه
 • انجام امور تشریفات خریدها اعم از خریدهای داخلی و خارجی
 • انجام امور گمرکی و بیمه و ترخیص کالاهای خریده شده از خارج کشور
 • ثبت اطلاعات برگزاری ناقصه ها و مزایده ها در پایپاه ملی اطلاع رسانی مناقصه ها
 • مدیریت خرید و تدارکات اقلام ملزومات و تجهیزت مورد نیاز در دفتر مرکز

 

 

 

 

 

 

Template settings