مسئول کمیته توانمندسازی:

دکتر مرتضی حسن زاده – عضو هیت علمی گروه داخلی – فلوشیب گوارش

 

معرفی کمیته توانمند سازی

توانمندسازی اعضای هیئت علمی، بخشی از مجموعه EDO دانشکده پزشکی محسوب می­شود. هدف غایی این واحد آن است که با برگزاری کارگاه­ها و جلسات بازآموزی، به هرچه توانمندتر شدن اعضای هیئت علمی و به­روز ماندن توانایی­ها و دانش عام علمی در آنان کمک کند. به این منظور، در 3 سال گذشته، کارگاه­های متعددی برای اعضای هیئت علمی برگزار گردید که لیست عناوین این کارگاه­ها را می­توانید اینجا مشاهده کنید. با توجه به استقبال بی­نظیر اعضای محترم هیئت علمی از کارگاه­های برگزار شده، نظر به این­که تاکنون برگزاری این مجموعه کارگاه­ها همگی با همکاری تنها یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی علاقمند (به عنوان مدرس) و نیز محدود به عناوین ابتکاری خود آن­ها بوده است، واحد توانمندسازی در نظر دارد:

  1. با استفاده از جنبه­های متنوع پتانسیل مهارتی اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی (و سایر دانشکده­ها)، به منظور تداوم هرچه بیشتر این کارگاه­ها، برقراری روال انتقال مداوم جریان علمی به­صورت سیستماتیک و غیروابسته به فرد، و نیز گسترش فرهنگ Life-long learning، طی یک فراخوان رسمی از تمامی اعضای محترم هیئت علمی در گروه­های مختلف دانشکده پزشکی دعوت به عمل آورد تا به­صورت داوطلبانه عناوین و حیطه­های مشخصی را که در آن مهارت دارند و قادرند به عنوان مدرس آن را در قالب کارگاه برای سایر اعضای هیئت علمی آموزش دهند، به این واحد اعلام دارند تا هماهنگی لازم به منظور برقراری کارگاه مربوطه صورت گیرد.
  2. طی یک برنامه نیازسنجی فراگیر، از تمامی اعضای هیئت­علمی دانشکده پزشکی لیست عنوان یا عناوین مورد نیاز برای آموزش در قالب کارگاه توانمندسازی را جمع­آوری نموده و سپس برنامه­ریزی سالیانه را برای برای برگزاری کارگاه­ها با پوشش آن عناوین آغاز کند. برخی از انواع عناوین قابل طرح عبارتند از:

- مفاهیم مربوط به اپیدمیولوژی و آمار پزشکی
- کار با رایانه، اپلیکیشن­ها و نرم­افزارهای مختلف)SPSS, Power Point, Camtesia, etc.(
- اصول نگارش علمی، مقاله­نویسی، داوری مقالات و...
- مبانی آموزش پزشکی، روش­های نوین آموزش و سنجش فراگیران(DOPS, PMP, KFP, etc.( و...
- مهارت­های فردی و مدیریتی )Leadership, Self-control, Communication skill, etc.(
- و... تمامی هر آن­چه که شما به­عنوان یک عضو هیئت علمی در خصوص آن نیازمند فراگیری و ارتقا هستید.

 

Template settings