گروه فارماکولوژی

گروه فارماکولوژی

تاریخچه گروه فارماکولوژی
 
گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در سال 1357 با حضور شادروان آقای دکتر مسعود محمودیان تشکیل شد و از آن پس با پیوستن آقای دکتر ایرج میلانیان (1358)، خانم دکتر طاهره مبشری (1362)، خانم دکتر معصومه شفیعی (1368)، خانم دکتر منیژه متولیان (1369) و آقای دکتر فریبرز کیهانفر(1370) تعداد اعضای هیئت علمی گروه به 6 تن رسید.
نتیجه این ظرفیت علمی همراه با آینده نگری استاد دکتر محمودیان و توجه بنیادین ایشان به توسعه علمی باعث شد که گروه فارماکولوژی اولین گروهی در دانشگاه علوم پزشکی ایران باشد که دوره تخصصی(PhD) را تاسیس و به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری فارماکولوژی اقدام کند.
در دهه 70 شمسی با آغاز به همکاری خانم دکتر ناهید رهبر روشندل (1372) و پیوستن آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی (1374) و آقای دکتر علی محمد شریفی (1376) و اتمام دوره تحصیلات تکمیلی خانم دکتر معصومه شفیعی و خانم دکتر منیژه متولیان به عنوان اولین دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی فارماکولوژی گروه، بر توان آموزشی و پژوهشی گروه افزوده شد. در سالهای بعد خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم (1384)، آقای دکتر مجید جعفری ثابت (1393)، آقای دکتر محمود هورمند (1394) و خانم دکتر گلاره وهاب زاده (1394) به جمع هیئت علمی گروه اضافه شدند.

ذکر این نکته مایه مباهات است که از این گروه تاکنون بیش از 50 دانش آموخته دکتری تخصصی فارماکولوژی فارغ التحصیل شدهاند که تعداد قابل توجهی از آنها در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مهم کشور مشغول فعالیتاند.
در حال حاضر گروه فارماکولوژی با 9 عضو هیئت علمی، یک کارشناس و یک نفر مسئول امور دفتری، تمامی امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری تخصصی گروه و تدریس فارماکولوژی را در تمامی سطوح در سایر گروهها و دانشکدهها برعهده دارد.

 

برای مشاهده وبسایت گروه آدرسhttps://phar.iums.ac.ir/ را کلیک کنید.

Template settings