گروه فیزیک پزشکی

گروه فیزیک پزشکی

تاریخچه گروه

گروه فیزیک پزشکی در سال ۱۳۵۲ از بدو تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مجتمع پزشکی آیت ا.. طالقانی (مجتمع آموزش پزشکی باتمانقلیچ) آغاز به کار کرد. در بدو تاسیس آقای دکتر فتوره چی مدیریت گروه را عهده دار شدند و بعد از ایشان مسولیت گروه به عهده آقای دکتر ابوالفضل رسولی گذاشته شد. در آن زمان گروه فیزیک پزشکی عهده دار برگزاری درس و آزمایشگاه فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی بوده است که کارشناسان گروه در آن زمان آقای ارشادی و آقای کاوه کاتوزی بوده اند. از دیگر فعالیت های کارشناسان و مدیریت گروه تدریس درس فیزیک برای سایر دانشکده های دانشگاه بوده است.

از سال ۱۳۵۸ به مدت ۱۸ سال آقای دکتر بهرام بلوری مدیریت گروه را به عهده داشتند. در این میان در نیمه اول دهه هفتاد به مدت چند سال آقای دکتر علی اکبر شرفی مدیریت گروه را به عهده گرفتند. طی این سال ها اعضا گروه با کمک دیگر اساتید متخصص در این زمینه در سایر دانشکده های توانبخشی و پیراپزشکی سعی در گسترش و تکمیل زیرساخت های گروه داشته اند.

طی سنوات فعالیت گروه، علاوه بر دوره کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، دوره دکتری تخصصی فیزیک پزشکی و دوره کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی نیز ایجاد گردیده و تعداد اعضا هیئت علمی در گرایش های مختلف، فضاهای آموزشی و پژوهشی همچنین امکانات پژوهشی گسترش یافته است. در حال حاضر جناب آقای دکتر مهدوی مدیریت این گروه را بر عهده دارند

تا سال ۱۴۰۰، ۲۲ دوره کارشناسی ارشد و ۱۲ دوره دکتری فیزیک پزشکی  و ۴ دوره کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی برگزار شده است. در حال حاضر اعضا هیئت علمی گروه در زمینه های رادیوتراپی، رادیوبیولوژی، دزیمتری، امواج فراصوت، اپتیک و لیزر، پزشکی هسته ای، کاربرد نانوذرات در فیزیک پزشکی و تصویربرداری فعالیت پژوهشی دارند.

 

برای دیدن وبسایت گروه برروی آدرس https://mpd.iums.ac.ir/ کلیک کنید.

 

Template settings