گروه چشم پزشکی

گروه چشم پزشکی

جهت مشاهده وب سایت آدرس https://od.iums.ac.ir/را کلیک کنید

تاریخچه

 
 
بخش چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 1367 با مدیریت آقای دکتر مسیح هاشمی تاسیس شد. در همان سال در پذیرش دستیاران در این بخش شروع و بتدریج در طی سالها بر تعداد دستیاران ، اعضاء هیئت علمی و امکانات پژوهشی و آموزشی و درمانی افزوده شد.  در حال حاضر این بخش با داشتن 20 نفر عضو هیئت علمی دارای 9 زیر مجموعه آموزشی می باشد که شامل : سگمان قدامی، سگمان خلفی، نوروافتالمولوژی، استرابیسم و چشم پزشکی اطفال، اربیت و پلاستیک و ترمیمی چشم ، گلوکوم، انکولوژی،  پاتولوژی چشم و یووئیت می باشد. ضمناً  4 زیر مجموعه علاوه بر آموزش دستیاران مجوز برگزاری دوره فلوشیپ در رشته خود را دارند.
در حال حاضر مدیریت گروه بعهده آقای دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی و ریاست بخش بعهده آقای دکتر نوید نیلفروشان می باشد. این بخش دارای سه معاونت پژوهشی به ریاست دکتر محسن بهمنی کشکولی ، آموزشی به ریاست دکتر مصطفی سلطان سنجری  و اجرایی به ریاست دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی می باشند.
تمامی فعالیت های گروه چشم در بخش چشم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) متمرکز است.

 

 

Template settings